3. PREDAVANJE V SKLOPU ŠOLE ZA STARŠE, "Za lažji korak iz vrtca v šolo"

 

Datum: 16. 4. 2018

 

 

Š O L A  Z A  S T A R Š E:

Z A  L A Ž J I  K O R A K  I Z  V R T C A  V  Š O L O

 

SPOŠTOVANI STARŠI!

 

 

Vstop v šolo je za otroka in za celo družino velika sprememba v življenju. Da bo ta prehod iz vrtca v šolo prijeten, vesel in čim lažji, smo zadnje srečanje naše šole za starše v tem šolskem letu namenili temi s katero se vsi starši slej ko prej soočimo.

Da bi na otroka in njegov razvoj pogledali čim bolj celostno ter da bi slišali informacije iz različnih zornih kotov, smo se odločili, da povabimo na okroglo mizo predstavnice zdravstva, šole in vrtca ter vas, spoštovani starši.

 

Zato vas vljudno vabimo na tretji del programa Šole za starše v torek, 24. 4. 2018, ob 18h v večnamenskem prostoru Ribnika II.

 

Srečanje z naslovom Za lažji korak iz vrtca v šolo bo potekalo v obliki okrogle mize.

 

Povabljeni gostje:

  • pediatrinja - ga. Tanja Mislej,

  • šolska svetovalna delavka – ga. Barbara Stožir Curk,

  • učiteljica razrednega pouka - ga. Tina Vižintin,

  • vzgojiteljica – ga. Kristina Pupovac,

  • svetovalna služba v vrtcu - ga. Tamara Paravan in ga. Jana Blažko.

 

 

Prav tako boste tudi vi, spoštovani starši, prijazno vabljeni na aktivno udeležbo s svojimi vprašanji, dilemami, mnenji, izkušnjami ...