Etika in vrednote

V šolskem letu 2013/2014 smo se vključili v projekt »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«. Projekt izvaja Inštitut za etiko in vrednote Jožeta Trontlja in traja več šolskih let. Jeseni 2013 smo izvedli anketo med starši in zaposlenimi v vrtcu, da bi preverili, kako močno so pri nas izražene posamezne vrednote. Poročilo o rezultatih omenjene ankete in analizo stanja je pripravil Inštitut za etiko in ga objavljamo v celoti.

Program izhaja iz spoznanj, da obstaja kritični čas v razvoju osebnosti, ko je otrok še posebej dojemljiv za vrednote in za razvoj empatije. In ker je vrtec prostor, kjer otroci preživijo pomemben del svojega otroštva, je cilj programa, da se sistematično vpeljuje vrednote v vsakodnevno življenje vrtca, saj je to nujna popotnica otrokom za stabilno prihodnost družbe.

Program je cikličen in en cikel poteka 3 leta in obravnava 10 vrednotnih domen v okviru Evropskega ogrodja etike in vrednot (humanost, pravičnost, kultura, tradicija, skrb za sočloveka, znanje in modrost, življenje-narava-zdravje, univerzalizem, integriteta, delo in ustvarjalnost). Sistematično se približno na vsakih deset tednov bolj poglobljeno poudarja eno vrednotno domeno. Pri načrtovanju dejavnosti se upošteva razvojne značilnosti otrok in dejstvo, da niso ključne besede, temveč predvsem naša ravnanja. Obravnava se splošno veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne na posameznih ideoloških pogledih.

V šolskem letu 2017/18 bodo potekali trije moduli:
-od septembra do decembra: SKRB ZA SOČLOVEKA
-od januarja do marca: ŽIVLJENJE-NARAVA-ZDRAVJE
- od marca do maja: KULTURA
Prispevke iz oddelkov objavljamo na spletni strani programa Zmagujemo z vrednotami. Nekaj primerov si pa lahko ogledate v spodnjih priponkah:

Galerija: