PRIJETNO JE SREČATI TISTEGA, KI JE PRED KRATKIM STORIL NEKAJ DOBREGA

V mesecu novembru smo v našem oddelku posvetili veliko pozornosti skrbi za sočloveka (Modul projekta: Etika in vrednote) in varnosti nas samih. Povabili smo različne službe, ki so nam s svojim obiskom omogočile, da smo spoznali njihovo delo in sam pomen za našo družbo. Najprej smo spoznavali, kako skrbimo za varnost v prometu. V okviru Projekta Pasavček smo bili deležni predstave o Pasavčku in Tinki pobalinki, ki nam je nazorno predstavila varno ravnanje v prometu. Obiskala sta nas tudi policista iz policijske postaje Ajdovščina, gasilca iz PDG Selo ter reševalec iz ZD Ajdovščina. Vsi so nas seznanili z njihovimi poklici. S pomočjo nazornih predstavitev in konkretnih pripomočkov so tudi otroci imeli možnost rokovanja in preizkušanja njihove opreme. Vsak obisk je otrokom prinesel veliko novega znanja, otroci so se tega zelo veselili in vedoželjno opazovali in poslušali. Še enkrat se zahvaljujemo policijski postaji Ajdovščina, PDG Selo ter ZD Ajdovščina, ki so nam omogočile, da so nas obiskali v našem oddelku. Strokovne delavke iz oddelka Črniče