UČENJE V GIBANJU

V sklopu projekta učenje v gibanju- learning in Motion/ Aktivne igre za aktivne možgane, ki ga vodi ga. Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja smo s sodelavko izvedle elementarne skupinske igre “Koko kick” v vrtcu, v starostni skupini otrok od 3 do 6 let.

Skupaj z otroki smo si ustvarili sproščeno in zaupno razpoloženje. Začutiti je bilo, da otroci doživljajo veselje ( varnost) v ogrevalnih gibalnih nalogah- brcanje na vse strani ( v roke naprej/ nazaj/ visko/ nizko), s katerimi so razvijali manipulativne spretnosti ( blokade/udarci, zadevanja cilja z nogo).
Igro smo izvajali večkrat v atriju in telovadnici.

Na dolgo vrv smo obeseli keglje v katere smo udarjali z rokami, kasneje še z nogami... Odzivi otrok so bili različni - nekateri so se trudili in bilo precej spretni/ drugi manj. Dečke in deklice ( ne glede na starost) smo spodbujali, da so se enakovredno vključili v vse gibalne dejavnosti.
Še posebno se nama je zdelo pomembno, da sva otroke spodbujali k iskanju lastnih poti pri reševanju gibalnih problemov.
Pogosto namreč namesto problemov, ki naj bi jih otroci reševali ponujamo rešitve in s tem zaviramo njihovo ustvarjalnost.

Lep dan!
Skupina Zebre