Spodbujamo prijateljstvo

V sklopu projekta Spodbujamo prijateljstvo, smo se v otroškem vrtcu Ajdovščina, enota Ribnik 1, tudi tokrat povezale štiri skupine v traktu (Zelene pike, Rdeče pike, Modre pike in Rumene pike) in dejavnosti izpeljali skupaj. Izhodišče za pogovore o prijateljstvu so nam bile pravljice o prijateljstvu (Dobrosrčni velikan, Čarmelada, Prijatelj, Prijatelj, kot si ti,…), različne pesmi, deklamacije, plesi, poudarek pa je bil na socialnih igrah .

Izdelali smo plakate in z njimi seznanjali starše o temi, ki jo obravnavamo. Glede na to, da je v skupine vključenih veliko otrok iz tuje govorečih okolji, smo le to izkoristili za vzpostavljanje in vzdrževanje prijateljskih vezi kljub drugačnosti. Spomnili smo se tudi prijateljev, ki so se odselili in jih razveselili s pismom in risbicami. Njihov odgovor še pričakujemo.

Že v začetku šolskega leta smo si zastavile prednostno nalogo »Dan odprtih vrat«, s katero smo želele doseči večjo povezanost med skupinami in vzdrževanje prijateljskih vezi skozi igro. V okviru projekta Spodbujamo prijateljstvo, smo nalogo še nadgradili. Otrokom smo omogočili izbiro skupine, v kateri so se igrali in družili ter vzpostavljali prijateljske vezi tudi z otroki iz drugih skupin. Iz odtisov rok otrok (barve skupin) smo izdelali verigo prijateljstva in z njo okrasili garderobe in hodnike.

Izvedli smo še vrsto drugih dejavnosti iz vseh področji:

 • kuhanje marmelade prijateljstva,

 • slikanje prijateljev,

 • spoznavanje tujih besed na temo prijateljstva,

 • skupinsko ustvarjanje – ureditev igralnice,

 • izdelovanje lutk in animacija,

 • drevo prijateljstva,

 • gibalna abeceda,

 • Pajkova mreža,

 • Fit gibalne igre s padalom,

 • družabne igre,

 • skupinska igra na snegu….,

Ob koncu projekta opažamo, da so tovrstne dejavnosti otroke zelo pritegnile in povezale, prav tako pa tudi nas odrasle. Odločili smo se, da bomo prijateljstvo zagotovo spodbujali še naprej.

 

 

Mentorji: Kristina Pupovac, Janž Kompare (Zelene pike), Danijela Furlan, Ksenija Črnigoj (Rdeče pike), Anina Filipič, Irena Kogoj (Modre pike) in Adrijana Stopar Peljhan, Erika Černigoj (Rumene pike).