Smrkci in Škratki v Pilonovi galeriji

V mesecu kulture ter ob slovenskem kulturnem prazniku v vrtcu namenimo čas posebnim dejavnostim, da otroci začutijo ter spoznajo pomen praznika na njim primeren način. Najmlajšim skušamo predstaviti, kaj rezumemo pod vrednoto kultura. Kultura ni samo glasba, gledališče in slike v galeriji, kultura so tudi naša oblačila, hrana, običaji in način življenja.

V vrtcu se prepletajo dejavnosti iz vseh vzgojnih področij. Z otroki se pogovarjamo, spoznavajo in poslušajo pravljice, pripovedke, ustvarjajo po slišani glasbi, se sproščajo in povezujejo ob različnih glasbenih zvrsteh, si ogledajo razne predstave in v njih tudi sodelujejo, rišejo, slikajo, ustvarjajo …

V letošnjem februarju smo obiskali Pilonovo galerijo v Ajdovščini. Večkrat nam tam pripravijo zanimive delavnice z ogledom razstav. Tudi tokrat je bilo tako. Na njihovo povabilo smo se odzvali s še večjim zanimanjem, saj je razstavljala Ana Maraž, mama otroka, ki obiskuje naš vrtec.

Ana Maraž deluje na področju ilustracije, slikarstva in oblikovanja ter instinktivno posega po simbolih. Ogledali smo si predmetno abecedo, izrezano v les, črno bele ilustracije ter figuro hiše.

Ilustratorka je ob razstavi manjši razstavni prostor namenila pedagoškemu delu ter za mlajše obiskovalce pripravila interaktivni program, ki vabi k ustvarjalnemu sodelovanju.

Strokovno nas je po razstavi vodila Tanja Cigoj in nam jo približala skozi otroške oči.

Otroci so z zanimanjem poslušali, sodelovali in preživeli zanimivo kulturno urico v Pilonovi galeriji.