ORGANIZACIJA DELA V VRTCU OD 1. JUNIJA 2020 DALJE

SPOŠTOVANI STARŠI, OTROCI IN VSI ZAPOSLENI!
 

Vrtci smo ravnokar prejeli okrožnico MIZŠ, da s ponedeljkom 1. junija ponovno odpiramo svoja vrata za vse zdrave otroke in to v svojih matičnih igralnicah.
Naše vzgojno - izobraževalno delo bo ponovno steklo v skladu z veljavnimi normativi na način kot pred zaprtjem vrtcev.
Jutri vam bomo posredovali še vse druge natančnejše informacije, v kolikor bodo te še potrebne.

Zahvaljujem se vam za razumevanje in potrpežljivost v teh dneh, ko smo vsi zelo nestrpno pričakovali uradno odločitev glede popolnega odprtja vrtcev s strani ministrstva in zdravstvene stroke.
Veseli smo, da se bomo lahko ponovno vrnili nazaj in res vsi iskreno dobrodošli v ponedeljek v našem vrtcu.

Lep dan vam želim,

Alenka Močnik
ravnateljica