Pomočnik vzgojitelja sem

   

V našem vrtcu smo se prijavili na javni razpis, ki je bil objavljen na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport  in sofinanciran s strani Evropske unije za izvajanje operacije Pomočnik vzgojitelja sem.

Uspešni smo bili s prijavo vseh treh kandidatk za zaposlitev na mestu pomočnic vzgojiteljic. Kandidatke bodo v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 pod vodstvom mentorja in po načrtu usposabljanja, ki smo ga predhodno pripravili v vrtcu, imele priložnost pridobivati vzgojno-izobraževalne izkušnje in opraviti vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. 

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb (do vključno 29 leta) na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

Dve kandidatki se bosta usposabljali v obeh večjih enotah na področju ajdovske občine (Ribnik in Ob Hublju), ena pa na področju vipavske občine (v oddelku na OŠ Draga Bajca Vipava).

 

KONČNO POROČILO POMOČNIC VZGOJITELJA O IZVEDBI PROJEKTA »PRVA ZAPOSLITEV: POMOČNIK VZGOJITELJA SEM 2017-2018« OBDOBJE B

 

Otroški vrtec Ajdovščina se je prijavil na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018« obdobje B. Za izvedbo projekta Prva zaposlitev, smo bile na razpisu za projektno delovno mesto pomočnik vzgojitelja izbrane Anja Pipan, Lara Jež in Erika Černigoj. Z delom na projektu smo pričele 1. 1. 2018 na enotah Ob Hublju, Vipava in Ribnik I. Skozi projekt so nas vodile izkušene mentorice Mateja Mikuž Kete, Ingrid Šelj in Adrijana Stopar Peljhan, ki imajo dolgoletne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja.

V času projektnega dela smo bile vključene v celotno delo in življenje vrtca. To zajema dnevno rutino v vrtcu (sprejem otrok, nega in higiena, prehrana, načrtovane in spontane dejavnosti, tako v vrtcu kot izven njega, počitek ter odhod otrok domov), spoznavanje in sodelovanje s starši, strokovnimi delavci vrtca, zunanjimi delavci in institucijami. Spoznale smo pomembne dokumente in zakone, ki so pomembni pri delu v vrtcu.

Izkušene mentorice so nas vodile in nam pomagale pri uresničevanju načrtovanega dela usposabljanja. Seznanile so nas s strategijami, metodami, oblikami in načrtovanjem dela.

Vključene smo bile v različne projekte, v katere so vključene skupine oziroma vrtec (Pasavček, Spodbujamo prijateljstvo, Mali sonček, Zdravstvena vzgoja, Bralček palček, itd.), udeleževale smo se izobraževanj (Ko vedenje postane problem, Kako do boljše pozornosti, Uporaba defibrilatorja, Pravna zaščita vzgojitelja, itd.), šol za starše, delovnih timov, vzgojiteljskega zbora, pogovornih ur, srečanj s starši ipd. V času dela smo izpeljale vrsto aktivnosti, ki so obogatile delo v skupini in izdelale didaktične igre in pripomočke. Aktivno smo bile udeležene v načrtovanje dejavnosti (z vzgojiteljico in s strokovnimi delavci v traktu oziroma enoti) in izvajanje nalog. S tem smo pridobile veliko dragocenih izkušenj, ki jih bomo lahko uporabile pri svojem delu.

Projektno delo smo zaključile 30. 6. 2018. Ob tem bi se zahvalile Otroškemu vrtcu Ajdovščina, ki nam je omogočil opravljanje dela v sklopu projekta prva zaposlitev in izvedenim hospitacijam s strani vodstva pri vseh nastopih za pripravo na strokovni izpit ter mentoricam Mateji, Ingrid in Adrijani za vso podporo, znanje, pomoč in izkušnje, ki so jih delile z nami.

Mnenja smo, da mladi s pomočjo projekta prva zaposlitev, pridobimo dragocene delovne izkušnje in se postopno uvajamo v vzgojno-izobraževalno delo, za katerega smo se izobraževali in nas veseli.

Anja, Lara in Erika

slika 1


 

Galerija: