Postopek prihajanja otrok v vrtec ob posebnih razmerah, od 18. 05. 2020 dalje do preklica

Ajdovščina, 15. 05. 2020
 
OBVESTILO ZA STARŠE
Postopek prihajanja otrok v Otroški vrtec Ajdovščina v posebnih razmerah od 18. 05. 2020 do preklica določenih ukrepov
 

Spoštovani starši in drugi obiskovalci vrtca!
 

V skladu s Higienskimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se zaradi posebnih razmer, ki so posledica epidemije Covid-19, v našem vrtcu držimo posebnih pravil, ki jih je potrebno dosledno upoštevati:
 • Svetujemo, da v vrtec vsak dan pripelje otroka odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
 • V vrtec pripeljite le zdravega otroka. 
 • Ob prvem prihodu otroka v vrtec, oddajte vzgojiteljici oz. drugi strokovni osebi podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec, ki je dostopna na spletni strani vrtca. 
 • Copatke in rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. V nahrbtniku naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in mokra oblačila. 
 • V vrtec je prepovedano prinašati igrače od doma.
 • Dude prinesite v pokriti posodici, stekleničke naj imajo pokrovček. Oboje dnevno odnašajte domov in jih prekuhajte.  
 • Pred vhodom v vrtec si obvezno nadenite zaščitno masko. 
 • Pri  vhodu si obvezno razkužite roke. Priporočamo, da otrokom rok ne razkužujete. Ob vstopu v igralnico jim bo vzgojiteljica pomagala umiti roke s toplo vodo in milom.  
 • Vzdržujte potrebno varnostno razdaljo (1,5 - 2m) do vzgojiteljic, drugih otrok in staršev.
 • Pri vhodu se nadzira število ljudi, ki vstopajo v stavbo in regulira tako, da je med njimi možna varnostna razdalja. V kolikor se bo v stavbi, predvsem v garderobah, nahajalo preveliko število otrok in staršev, boste pozvani, da počakate in vstopite, ko nekdo izstopi.
 • Otroka peljite do njegove garderobe. V kolikor je mogoče, naj se otrok sam preobuje in sleče. 
 • Zbirnih skupin ni, otrok je od prihoda do odhoda v isti igralnici.
 • Urnik skupin je oblikovan na podlagi vaših podatkov v spletnih anketah. Zato vas lepo prosimo, da v kolikor bo prihod in odhod otroka iz skupine drugačen, kot ste ga navedli, vsaj en dan prej obvestite vzgojiteljico vašega otroka.
 • Pospremite ga lahko do označenega prostora pred igralnico. V igralnico ne smete vstopati. Vrtec zapustite v čim krajšem možnem času.
 • Tako kot prihod, naj poteka tudi odhod otrok domov. Za vstop v vrtec si nadenite masko, razkužite roke in pridete do otrokove igralnice. Potrkajte in počakajte, da vam vzgojiteljica pripelje otroka iz igralnice.
 • Če otrok obiskuje oddelek, ki je v prostorih šole (Vipava, Podnanos, Vrhpolje, Budanje), se upošteva šolski protokol in je tako vstop staršev v stavbo prepovedan. Zaposleni bo otroka sprejel pri vhodu in ga pospremil do igralnice. Za odhod otroka domov pa starši pokličete na tel. št. enote vrtca v igralnico in zaposleni ga pospremi do vhoda v stavbo.
 • Uporaba otroških zunanjih igral je prepovedana.
 • Začasno se prepove tudi uporaba sanitarij za zunanje obiskovalce vrtca.
 • Izvajanje dnevne rutine in drugih dejavnosti v vrtcu bo deloma spremenjeno, potekalo bo v skladu s Higienskimi priporočili za vrtce v času epidemije Covid-19 Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Svetujemo vam, da se z njimi seznanite. 

Zahvaljujemo se vam za dosledno upoštevanje navodil.

Alenka Močnik, ravnateljica vrtca