PROJEKT FIT V OTROŠKEM VRTCU AJDOVŠČINA

V Otroškem vrtcu Ajdovščina že trinajsto leto zapored poteka projekt zasnovan na področju gibanja FIT – svet gibanja, svet veselja, ki ga vodi univerzitetna diplomirana fiziologinja Barbara Konda. Vsakoletno se koordinatorke našega vrtca vključujemo v seminarje z naslovom Učenje v gibanju, ki potekajo v športnih telovadnicah osnovnih šol po Sloveniji. Obvezna oprema na seminarjih ni beležka in svinčnik temveč športna oprema in rekviziti, saj so vsa izobraževanja bazirana na praktičnih prikazih, torej veliko in še več telovadimo, igramo se različne elementarne igre (igre s pravili) ter na novo pridobljeno znanje analiziramo, prirejamo in izboljšujemo v skupinah, ki jih tvorimo z vzgojitelji in učitelji iz vse Slovenije, kar našemu delu da še dodatno širino, profesionalnost in strokovnost.
Koordinatorke proti koncu šolskega leta zberemo vso gradivo, ga še enkrat predelamo ter preko praktične delavnice posredujemo svojim kolegicam, ki ga s pridom uporabljajo v skupinah pri svojem delu.
Projekt FIT vključuje tudi poseben program za naše najmlajše otroke iz prvega starostnega obdobja (1-3) z imenom Kobacaj. Enkrat na leto nas v vrtcu obišče tudi predavateljica gospa Konda, ki nam pripravi prikaz iger in različnih vrst gibanja v naših skupinah. Že večkrat nam je dokazala, da nemogoče pri otrocih ne obstaja, le način in motivacija morata biti prava.
FIT projekt nas predvsem uči, da je gibanje najpomembnejše in nujno področje, predvsem za predšolskega otroka, ki ravno preko tega osvaja največ veščin in znanja. Če mu to odvzemamo mu naredimo nepopravljivo škodo, predvsem pa mu s tem preprečujemo pridobivanje izkušenj in učenja na svojih napakah, iskanja rešitev, inovativnosti ter zavest, da otrok nekaj zmore narediti sam. Pri tem pa se še neizmerno zabava.

Suzana Krapež, dipl. vzgojiteljica pred. otrok