SPREMEMBA PRI ODDAJANJU VLOG ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Vloge za podaljševanje pravice do znižanega plačila vrtca se od 1. 12. 2018 dalje NE vlagajo več na centre za socialno delo, saj bodo le-ti o nadaljnji upravičenosti do te pravice odločali po uradni dolžnosti. To velja za vse osebe, ki so že bile upravičene do znižanega plačila vrtca in to pravico želijo PODALJŠATI.

Če se za pravico do znižanega plačila vrtca zaproša PRVIČ, je še vedno potrebno vložiti vlogo.

Več informacij najdete na: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/