VABILO ZA VPIS OTROK V VRTEC

VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke Otroškega vrtca Ajdovščina potekal v času:
 
od ponedeljka, 24. 02. 2020, do petka, 28. 02. 2020,
 od 9.00 do 15.00,
  v sredo, 26. 2. 2020, pa od 9.00 do 17.00.
 
  • V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ;
  • V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtce: Ribnik, Ribnik – montessori, Lokavec, Budanje in Col;
  • V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtce Vipava, Vrhpolje in Podnanos.
 
Vlogo za vpis starši dobite v vrtcu ali na slednji povezavi: /sites/default/files/vloga_za_vpis_v_vrtec.pdf
 
V kolikor boste vlogo izpolnjevali v vrtcu, s seboj prinesite enotne matične številke obeh staršev in otroka, ker jih je potrebno vpisati v obrazec.
 
Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:
  • spremembo enote vrtca,
  • zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori pedagogike, klasični oddelek) ali
  • odložitev všolanja v prvi razred,
obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec, ki ga podpisanega oddate pomočnici ravnateljice v tednu, ko poteka redni vpis za šolsko leto 2020/2021.
 
Starše otrok, ki jih zaradi zasedenosti vrtca v tekočem šolskem letu nismo mogli sprejeti, naprošamo, da ponovno oddate vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš vrtec.
 
Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete ponovno.
 
Vloge sprejemamo v tednu rednega vpisa osebno na tri zgoraj navedene enote vrtca ali po pošti na naslov uprave vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina.
 
                                                                                                    
                                                                                                                   Uprava vrtca