VARNOST V PROMETU

Projekt »Varno v vrtec in šolo« je del širšega programa Šole sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator natečaja je društvo Sobivanje, projekt pa so podprli Agencija za varnost v prometu, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo.

Letos so se projektu pridružili tudi naši otroci, in sicer Rumene, Modre, Rdeče in Zelene pike iz enote Ribnik.

Namen natečaja je otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu, varnosti na poti v vrtec in šolo in spoznavanju varnosti v avtomobilih. V vrtcu so se pogovarjali, kako bi otroci sami pripomogli k varnejši poti v okolici vrtca, si ogledovali otroško literaturo na temo promet, se učili deklamacije, pesmi, reševali uganke. V ta namen so izdelovali prometne znake, semaforje, prehode za pešce, vozila, policijski kotiček… ter skozi igro vlog utrjevali znanje o varnem vedenju.

V projekt so vključili tudi starše, ki so jih sproti obveščali o dejavnostih in jih vabili k sodelovanju. Odzvali so se s prinašanjem odpadnega materiala, plakatov, zgibank in vabilom na obisk avtošole.

Na natečaj se je odzvalo kar 6800 otrok iz 116 ustanov iz vse Slovenije. Ponosni smo, da je prav naš vrtec bil prvi med tremi nagrajenimi vrtci.

Zaključek projekta in podelitev nagrad bo 18. maja 2018, na zaključnem festivalu Sobivanje.

Galerija: