Vpis v vrtec

PREDNOSTNA LISTA 

V prihodnjih dneh bodo starši, ki so v rednem roku vpisa oddali vlogo za vpis za naslednje šolsko leto, po pošti prejeli informativna obvestila o sprejetju v vrtec. V priponki je objavljena prednostna lista za lokacije, kjer je bil povečan vpis in za vloge, ki so oddane za vpis po septembru 2019.

 

OBVESTILO!

Vpis v vrtec za šolsko leto 2019/20 bo potekal od 18. do 22. februarja 2019.

V primeru povečanega vpisa na posamezne lokacije vrtca bo o njihovem sprejemu odločala Komisjia za sprejem otrok v vrtec v skladu s Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec. Komisija bo točkovala vloge na podlagi podatkov, ki so navdeni na vlogi oz. podatkov, ki jih boste pisno dostavili do dne zasedanja komisije.Datum zasedanja komisije bo objavljen na spletni strani vrtca.

 O VPISU

Vpis za novo šolsko leto praviloma poteka v februarju oz. marcu. Starši izpolnijo vlogo za vpis (najdete jo na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci)  s katero si rezervirajo mesto v vrtcu. Glede na prosta mesta nato vrtec razredi otroke v skupine po starosti in sicer v homogene, heterogene, lahko pa tudi v kombinirane oddelke. Oblike oddelkov so odvisne od števila otrok posamezne generacije, ki je vključena v vrtec ter od prostih mest v posameznih enotah vrtca. Pri oblikovanju oddelkov se upošteva veljavne in z občinskim sklepom sprejete normative.

Kadar starši ne potrebujejo več vrtca in želijo otroka izpisati, morajo izpolniti izjavo o izpisu (najdete na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci). Izpis je možen z 31. ali 16. dnem v mesecu, odjavo pa morajo starši oddati vsaj 15 dni pred želenim izpisom otroka iz vrtca. Enako velja za predšolske otroke, ki s 1. 9. odhajajo v šolo. Starši so otroka dolžni iz vrtca izpisati po zgoraj navedenem postopku.