Vpis v vrtec

OBVESTILO!

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke Otroškega vrtca Ajdovščina potekal v času:
 
od ponedeljka, 24. 02. 2020, do petka, 28. 02. 2020,
 od 9.00 do 15.00,
  v sredo, 26. 2. 2020 pa od 9.00 do 17.00.
 

  • V vrtcu Ob Hublju bomo vpisovali otroke za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ;
  • V vrtcu na Ribniku bo vpis otrok za vrtce: Ribnik, Ribnik – montessori, Lokavec, Budanje in Col;
  • V vrtcu Vipava bo potekal vpis za vrtce Vipava, Vrhpolje in Podnanos.

 
Vlogo za vpis starši dobite v vrtcu ali na slednji povezavi: /sites/default/files/vloga_za_vpis_v_vrtec.pdf
 
V kolikor boste vlogo izpolnjevali v vrtcu, s seboj prinesite enotne matične številke obeh staršev in otroka, ker jih je potrebno vpisati v obrazec.
 
Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:

  • spremembo enote vrtca,
  • zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori pedagogike, klasični oddelek) ali
  • odložitev všolanja v prvi razred,

obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec, ki ga podpisanega oddate pomočnici ravnateljice v tednu, ko poteka redni vpis za šolsko leto 2020/2021.
 
Starše otrok, ki jih zaradi zasedenosti vrtca v tekočem šolskem letu nismo mogli sprejeti, naprošamo, da ponovno oddate vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš vrtec.
 
Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete ponovno.
 
Vloge sprejemamo v tednu rednega vpisa osebno na tri zgoraj navedene enote vrtca ali po pošti na naslov uprave vrtca.
 
                                                                                                   
                                                                                                                   Uprava vrtca
 

PREDNOSTNA LISTA, šolsko leto 2019/20 

V prihodnjih dneh bodo starši, ki so v rednem roku vpisa oddali vlogo za vpis za naslednje šolsko leto, po pošti prejeli informativna obvestila o sprejetju v vrtec. V priponki je objavljena prednostna lista za lokacije, kjer je bil povečan vpis in za vloge, ki so oddane za vpis po septembru 2019.

 

 

V primeru povečanega vpisa na posamezne lokacije vrtca bo o njihovem sprejemu odločala Komisjia za sprejem otrok v vrtec v skladu s Pravilnikom o postopku in kriterijih za vpis otroka v vrtec. Komisija bo točkovala vloge na podlagi podatkov, ki so navdeni na vlogi. Datum zasedanja komisije bo objavljen na spletni strani vrtca.

 O VPISU

Vpis za novo šolsko leto praviloma poteka v februarju oz. marcu. Starši izpolnijo vlogo za vpis (najdete jo na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci)  s katero si rezervirajo mesto v vrtcu. Glede na prosta mesta nato vrtec razredi otroke v skupine po starosti in sicer v homogene, heterogene, lahko pa tudi v kombinirane oddelke. Oblike oddelkov so odvisne od števila otrok posamezne generacije, ki je vključena v vrtec ter od prostih mest v posameznih enotah vrtca. Pri oblikovanju oddelkov se upošteva veljavne in z občinskim sklepom sprejete normative.

Kadar starši ne potrebujejo več vrtca in želijo otroka izpisati, morajo izpolniti izjavo o izpisu (najdete na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci). Izpis je možen z 31. ali 16. dnem v mesecu, odjavo pa morajo starši oddati vsaj 15 dni pred želenim izpisom otroka iz vrtca. Enako velja za predšolske otroke, ki s 1. 9. odhajajo v šolo. Starši so otroka dolžni iz vrtca izpisati po zgoraj navedenem postopku.