Vpis v vrtec

Vpis za novo šolsko leto praviloma izvajamo v mesecu marcu. Starši izpolnijo vlogo za vpis (najdete jo na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci)  s katero si rezervirajo mesto v vrtcu. Glede na prosta mesta nato vrtec razredi otroke v skupine po starosti in sicer v homogene, heterogene, lahko pa tudi v kombinirane oddelke. Oblike oddelkov so odvisne od števila otrok posamezne generacije, ki je vključena v vrtec ter od prostih mest v posameznih enotah vrtca. Pri oblikovanju oddelkov se upošteva veljavne in z občinskim sklepom sprejete normative.

Kadar starši ne potrebujejo več vrtca in želijo otroka izpisati, morajo izpolniti izjavo o izpisu (najdete na spletni strani pod kotiček za starše-obrazci). Izpis je možen z 31. ali 16. dnem v mesecu, odjavo pa morajo starši oddati vsaj 15 dni pred želenim izpisom otroka iz vrtca. Enako velja za predšolske otroke, ki s 1. 9. odhajajo v šolo. Starši so otroka dolžni iz vrtca izpisati po zgoraj navedenem postopku.

VPIS 2017/18

V priponki je prednostna lista za vpis otrok 1. 9. 2017 po lokacijah, kjer je bil povečan vpis v rednem roku s pravočasno vplačano akontacijo in razporeditev vlog za premestitve v druge enote vrtca.
V priponki je prednostna lista čakajočih vlog oddanih med rednim rokom za vpis med letom (od 1. 10.  2017 naprej)  v primeru sprostitve mest v oddelkih.

VPIS 2016/17

V priponki je prednostna lista za vpis otrok 1. 9. 2016 po lokacijah, kjer je bil povečan vpis v rednem roku s pravočasno vplačano akontacijo.