Zdravje v vrtcu

V vrtcu Vipava smo letos tri skupine vključene v projekt Zdravje v vrtcu, ki deluje pod okriljem NIJZ.

V skupini Polžki, smo se projektu »Zdravje v vrtcu« intenzivneje posvetili v mesecu februarju. Že pred novim letom smo se začeli o tem pogovarjati. Poudarjali smo več vidikov zdravega življenja: gibanje, osebna higiena, zdrava prehrana. Veliko smo se pogovarjali o tem, kako skrbimo za svoje zdravje. Pomagali smo si z ilustracijami v knjigah in z drugim gradivom. Otrokom je bila všeč pravljica »Nočem se umivati«, zato smo se o tem pogovorili in se naučili pravilno umivati roke. na sličicah, prilepljenih nad umivalnikom, so imeli otroci cel postopek umivanja rok. Vzeli smo si čas in to ponavljali vsak dan. Na koncu leta, lahko rečem, da so »okvirno« umivanje rok osvojili vsi otroci. V naš vrtec smo povabili medicinsko sestro Špelo, ki nas je naučila tudi pesem o umivanju rok, ter nam povedala še veliko uporabnih stvari. Pogovarjali smo se tudi o zdravi hrani, prepoznali in poimenovali več vrst zelenjave in sadja, ter se igrali didaktično igro »Poišči pare«. Iz sličic v reklamah, smo izdelali tudi prehransko piramido in se seznanili s tem, kaj je najbolj zdravo jesti, kaj pa ne. Poslušali smo pesmici »Prepir« in »Kaj bo za kosilo«, ki jih je spesnila sodelavka. Zelo zanimiva je bila otrokom igra vlog- zdravnik. Imeli smo prave zdravniške halje, neuporabljene brizgalke, povoje, stetoskop, slikovno gradivo. Spoznali smo delo zdravnika, in se pogovarjali o tem, kako je, ko gremo k zdravniku.

V mesecu juniju pa smo izvajali različne dejavnosti na temo »Varno s soncem«. Mislim, da so otroci kar dobro ozaveščeni o zaščiti pred soncem. Pomena škodljivosti sonca pa ne razumejo še čisto. Vendar smo tudi to spoznavali preko zloženk, knjig, ilustracij.

Nadja Bago, Vesna Robba in Jerneja Škrlj
 

V skupini Sončki sem med ogledom slikanic in enciklopedij o zdravju otroke seznanila s higieno delov telesa, ki smo jih skupaj poimenovali. Navajali smo jih na pravilno tehniko umivanja rok z demonstracijo in s pomočjo sličic, ki smo jih obesili v umivalnico. Poudarjali smo umivanje rok pred obroki, po uporabi stranišča, po obisku igrišča… Igrali smo se tudi didaktično igro labirint, v kateri so otroci s pomočjo sličic in kartončkov ugotavljali, kaj potrebujemo za umivanje. Medse smo povabili dipl. med. sestro Špelo, ki nam je s pomočjo demonstracije in zgodbice predstavila pravilno umivanje rok. Otrokom je bilo zanimivo, saj so lepo sodelovali. Skupaj smo si ogledali film »Ostal bom zdrav«, ki smo ga pokomentirali in po njem izvajali različne dejavnosti: Odpravili smo se na bližnji hrib na Gradišče, kjer so se otroci prosto gibali, pripravili smo si zdrave obroke, v katere smo vključili veliko sadja in zelenjave, ter se posvetili umivanju rok pred obroki in po uporabi stranišča. Oblikovali smo si tudi plakate o osebni higieni, o zdravi prehrani in o pomenu gibanja za zdravje, s tem, da smo iskali sličice, ki so jih otroci poskušali sami izrezati in jih zalepili na pravo mesto. Plakate smo razstavili v garderobi, da so jih videli tudi ostali zaposleni in starši. Otroke smo seznanili tudi z zdravo prehrano in v sodelovanju s kuharicami pripravili bolj zdrave obroke. Pri jeziku smo se seznanili z novimi deklamacijami o skrbi za zdravje, o zdravi prehrani, ki smo jih vsakodnevno utrjevali, da so si jih otroci zapomnili. Skupaj s pomočnico sva otrokom zaigrali lutkovno igrico »Ana in žirafa«, ki je avtorsko delo pomočnice Natalije in tako otrokom še bolj približali skrb za zdravje v zimskih mesecih. 

Lavra Škerjanc in Natalija Krašna

 

Že v jesenskem delu šolskega leta smo se v  skupini Kapljice začele pogovarjati o skrbi za svoje zdravje. Skoraj vsakodnevno sva otroke o tem ozaveščali,največkrat kar spontano, ob dnevni rutini. Otroci so spoznavali zdravo prehrano, gibanje, ki je zelo pomembno, pa tudi skrb za osebno higieno.

V mesecu januarju pa sva s pomočnico načrtovali temo-KAKO SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE.Temo smo začeli spogovorom. Otroke sva seznanjali s tem, kako pomembno je zdravje za naše življenje. Poudarjali sva predvsem gibanje, prehrano in higieno. Pogovori na to temo so potekali vsakodnevno.

Skupaj z otroki smi izdelali plakat. Otroci so prinašali od doma razne sličice, katere smo uporabili za izdelavo plakata. Plakat smo izobesili v igralnico ter si ga večkrat ogledali, opisovali in utrjevali pridobljena spoznanja.S pomočnico sva sestavili miselni igri (ZDRAVO, NEZDRAVO, LABIRINT). Otroci so nalogo uspešno reševali in ob tem utrjevali. Skupaj s sosednjo skupino-SONČKI,smo si dvakrat ogledali film-OSTAL BOM ZDRAV. Spoznali so tudi zgodbico - MEDO JE BOLAN . Pri tej temi smo zelo poudarjali pravilno umivanje rok ter si to tudi ogledali. V tem času nas je obiskala dipl. med. sestra Damjana Marc. Otrokom je na zanimiv in igriv način pokazala pravilno skrb za zdrave zobe. Obiskala nas je tudi dipl.med.sestra Špela,ki je otrokom predstavila pravilno umivanje rok. V dejavnosti na to temo smo vključili še zgodbico-ANA IN ŽIRAFA ter igro z vlogami –ZDRAVNIK.

Meniva,da so bile vsebine vsebinsko bogate, otroci pa so se vsakodnevno ozaveščali o skrbi za svoje zdravje.

Irma Jež in Polonca Klemenčič Cizara

Galerija: