Projekt SKUM

Rezultat iskanja slik za pedagoška fakulteta koper, logo

www.skum.si

Razvoj sporazumevalnih zmožnosti preko kulturno umetnostne vzgoje

Namen projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo je, metaforično rečeno, pregnesti vrtce in šole z umetnostjo. Želja je, da med umetnostjo in otroki vzpostavimo še tesnejši stik. To nam bo uspelo v in z umetniškimi praksami, ki se bodo razvijale v neposrednem delu z otroki in mladostniki. S tem namenom bo v naš vrtec vstopil umetnik, ne le kot občasni akter umetniških dogodkov, pač pa kot partner v vzgojno-izobraževalnem procesu.

Cilj projekta je torej razviti in preizkusiti didaktične pristope, ki bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc, še posebej na področju sporazumevalnih zmožnosti, ustvarjalnosti, kulturne raznolikosti, kritičnega odnosa do kulture in umetnosti, poleg tega pa omogočiti otrokom aktivno spoznavanje različnih področij kulture. Vrtec bo v sodelovanju z umetniki in kulturnimi ustanovami razvijal in preizkušal učinkovite pristope poučevanja preko umetnosti ter v umetnosti.

Projekt se bo izvajal 5 let. Naš vrtec bo v projektu sodeloval kot razvojni vrtec.