05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Otroci s posebnimi potrebami

 

Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno skrb in pozornost za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo vrtca. 

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

1.januarja 2019 se je začel izvajati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki spreminja sistem nudenja pomoči otrokom, ki imajo primanjkljaje, ovire oziroma motnje ali pa otrokom, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za to. Z novim zakonom naj bi otroci pomoč prejeli čim prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu. Razvojne ambulante se bodo postopoma preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo otroka obravnavali različni strokovnjaki in zanj predlagali najustreznejše oblike pomoči.

KATERE NOVOSTI PRINAŠA?

Pri otroku lahko tekom razvoja opazimo različne izzive. Te lahko opazite starši, lahko jih opazimo v vrtcu. V kolikor jih opazimo v vrtcu, vas povabimo na pogovor in z opaženim seznanimo. Ob podanem soglasju in vašem strinjanju pripravimo obvestilo za OSEBNEGA PEDIATRA vašega otroka. Osebni pediater je vstopna točka usmerjanja. Nanj se lahko obrnete tudi starši sami in nas o tem obvestite. Pediatru opišete težave, ta pa vas usmeri v RAZVOJNO AMBULANTO (pri nas Stara Gora). RAZVOJNA AMBULANTA se preimenuje v CENTER ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK (CZO) V razvojni ambulanti so zaposleni: zdravnik specialist pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra ali administrator, fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi, psihologi, strokovni delavci s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in socialni delavci ter po potrebi drugi strokovnjaki.

Pediater v CZO se po pregledu otroka odloči, h kateremu strokovnemu delavcu (ali več strokovnim delavcem) znotraj centra bo še napotil otroka s starši na podrobnejši pregled. Po opravljenih pregledih se skliče timski sestanek strokovnih delavcev centra ali pa multidisciplinarni tim, na katerem sodelujejo poleg strokovnjakov iz CZO tudi vrtec v katerega imate vključenega otroka. Na tem sestanku se predstavijo ugotovitve in se predlaga način pomoči otroku doma in v vrtcu ter način pomoči družini (če je to potrebno). Rezultat timskega sestanka je zapisnik, ki postane uradni dokument (kot prej odločba o usmeritvi). V njem so že lahko zapisane potrebne prilagoditve za otroka (prostor, igrače, časovne prilagoditve ipd.), zapiše se ali otrok potrebuje spremljevalca v vrtcu, zapiše se program, v katerega se vključi otrok (v t.i. redne oddelke vrtca ali t.i. razvojne oddelke). Na osnovi zapisnika se otroku nudi pomoč v vrtcu.

Pomoč otroku poteka v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. Vrtec po prejemu podpisanega zapisnika s strani staršev sestavi strokovno skupino, ki za otroka pripravi individualiziran program. V njem povzame potrebne prilagoditve, ki jih izvajajo strokovni delavci v skupini pri vzgojno-izobraževalnem delu ter predstavi načrt dodatne strokovne pomoči v vrtcu, ki jo izvaja vzgojitelj za zgodnjo obravnavo (strokovnjaki različnih profilov).

IZVAJANJE POMOČI V VRTCU Pomoč otroku poteka v vrtcu, v oddelku ali izven oddelka, individualno ali v manjši skupini. Otroku se nudi pomoč tako, da se mu omogoča normalno vključevanje v skupne dejavnost, hkrati pa se mu nudi pomoč za uspešno reševanje izzivov. Otroci z dodatno pomočjo v vrtcu lažje napredujejo, velikokrat lahko svoje primanjkljaje povsem omilijo in to jim omogoča boljši začetek nadaljnjega izobraževanja.

Multidisciplinarni tim najkasneje 6 mesecev pred vstopom v osnovno šolo v  zapisniku predlaga program vzgoje in izobraževanja ter pomoč v šoli, pri čemer upošteva tudi mnenje vrtca. Starši vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima izda odločbo o usmeritvi v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Strokovno mnenje komisije za usmerjanje v tem primeru ni potrebno.

Odločbe o usmeritvi, ki so bile izdane pred začetkom uporabe tega zakona (še po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ostanejo v veljavi oziroma se preverjajo v rokih določenih z izdanimi odločbami.

Otroci s posebnimi potrebami

Če ste starši mnenja, da vaš otrok potrebuje posebno skrb in pozornost za doseganje optimalnega razvoja, se obrnite na svetovalno službo vrtca. 

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

1.januarja 2019 se je začel izvajati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki spreminja sistem nudenja pomoči otrokom, ki imajo primanjkljaje, ovire oziroma motnje ali pa otrokom, pri katerih obstajajo rizični dejavniki za to. Z novim zakonom naj bi otroci pomoč prejeli čim prej, starši pa vse potrebne informacije na enem mestu. Razvojne ambulante se bodo postopoma preoblikovale v centre za zgodnjo obravnavo, kjer bodo otroka obravnavali različni strokovnjaki in zanj predlagali najustreznejše oblike pomoči.

KATERE NOVOSTI PRINAŠA?

Pri otroku lahko tekom razvoja opazimo različne izzive. Te lahko opazite starši, lahko jih opazimo v vrtcu. V kolikor jih opazimo v vrtcu, vas povabimo na pogovor in z opaženim seznanimo. Ob podanem soglasju in vašem strinjanju pripravimo obvestilo za OSEBNEGA PEDIATRA vašega otroka. Osebni pediater je vstopna točka usmerjanja. Nanj se lahko obrnete tudi starši sami in nas o tem obvestite. Pediatru opišete težave, ta pa vas usmeri v RAZVOJNO AMBULANTO (pri nas Stara Gora). RAZVOJNA AMBULANTA se preimenuje v CENTER ZA ZGODNJO OBRAVNAVO OTROK (CZO) V razvojni ambulanti so zaposleni: zdravnik specialist pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra ali administrator, fizioterapevti, delovni terapevti, logopedi, psihologi, strokovni delavci s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in socialni delavci ter po potrebi drugi strokovnjaki.

Pediater v CZO se po pregledu otroka odloči, h kateremu strokovnemu delavcu (ali več strokovnim delavcem) znotraj centra bo še napotil otroka s starši na podrobnejši pregled. Po opravljenih pregledih se skliče timski sestanek strokovnih delavcev centra ali pa multidisciplinarni tim, na katerem sodelujejo poleg strokovnjakov iz CZO tudi vrtec v katerega imate vključenega otroka. Na tem sestanku se predstavijo ugotovitve in se predlaga način pomoči otroku doma in v vrtcu ter način pomoči družini (če je to potrebno). Rezultat timskega sestanka je zapisnik, ki postane uradni dokument (kot prej odločba o usmeritvi). V njem so že lahko zapisane potrebne prilagoditve za otroka (prostor, igrače, časovne prilagoditve ipd.), zapiše se ali otrok potrebuje spremljevalca v vrtcu, zapiše se program, v katerega se vključi otrok (v t.i. redne oddelke vrtca ali t.i. razvojne oddelke). Na osnovi zapisnika se otroku nudi pomoč v vrtcu.

Pomoč otroku poteka v skladu z individualnim načrtom pomoči družini ali zapisnikom multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo. Vrtec po prejemu podpisanega zapisnika s strani staršev sestavi strokovno skupino, ki za otroka pripravi individualiziran program. V njem povzame potrebne prilagoditve, ki jih izvajajo strokovni delavci v skupini pri vzgojno-izobraževalnem delu ter predstavi načrt dodatne strokovne pomoči v vrtcu, ki jo izvaja vzgojitelj za zgodnjo obravnavo (strokovnjaki različnih profilov).

IZVAJANJE POMOČI V VRTCU Pomoč otroku poteka v vrtcu, v oddelku ali izven oddelka, individualno ali v manjši skupini. Otroku se nudi pomoč tako, da se mu omogoča normalno vključevanje v skupne dejavnost, hkrati pa se mu nudi pomoč za uspešno reševanje izzivov. Otroci z dodatno pomočjo v vrtcu lažje napredujejo, velikokrat lahko svoje primanjkljaje povsem omilijo in to jim omogoča boljši začetek nadaljnjega izobraževanja.

Multidisciplinarni tim najkasneje 6 mesecev pred vstopom v osnovno šolo v  zapisniku predlaga program vzgoje in izobraževanja ter pomoč v šoli, pri čemer upošteva tudi mnenje vrtca. Starši vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Zavod Republike Slovenije za šolstvo na podlagi zapisnika multidisciplinarnega tima izda odločbo o usmeritvi v skladu z zakonom, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Strokovno mnenje komisije za usmerjanje v tem primeru ni potrebno.

Odločbe o usmeritvi, ki so bile izdane pred začetkom uporabe tega zakona (še po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ostanejo v veljavi oziroma se preverjajo v rokih določenih z izdanimi odločbami.

Dostopnost