05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Dobrodošli v »Prijaznem in ustvarjalnem vrtcu«.

 

Delujemo na področju dveh občin, Ajdovščina in Vipava, naše področje sega torej čez celo zgornjo in osrednjo Vipavsko dolino. Poslujemo kar na štirinajstih lokacijah, oblikovanih je 56 oddelkov vrtca, v katerih je vključenih več kot 1000 otrok. Imamo tri večje enote Ob Hublju, Ribnik I in Vipava ter tri manjše oddelčne vrtce Ribnik II, Črniče, Selo in Col. V stavbah osnovnih šol domujejo oddelčni vrtci v Budanjah, Vipavskem Križu, Lokavcu, na OŠ Draga Bajca Vipava, v Vrhpolju in Podnanosu. Tri oddelke prvega starostnega obdobja pa imamo tudi v prostorih dijaškega doma Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Za vzgojo in izobraževanje, varstvo, prehrano predšolskih otrok ter za čistočo, vzdrževanje in upravljanje celotnega zavoda, skrbi v našem vrtcu več kot 160 zaposlenih.

Z veliko mero strokovnega znanja in ljubezni do predšolskega otroka se trudimo kvalitetno opravljati vzgojno-izobraževalno dejavnost. Naši strokovni delavci ob sodelovanju s starši, z okoljem in z ustanoviteljem, s svojo ustvarjalnostjo, delovnim elanom in z inovativnostjo, skušajo prispevati k vsestranskemu razvoju naših najmlajših in jih s pozitivnimi vrednotami opremiti za življenje. Zato se trudimo, da s svojim strokovnim delom, z urejenimi prostorskimi pogoji, kvalitetno opremo in didaktičnimi sredstvi nudimo možnosti za otrokov vsestranski razvoj in bogatimo predšolsko obdobje našim malčkom. V nadaljevanju pa se lahko spoznate, kako smo se razvijali skozi čas.

Otroški vrtec Ajdovščina je samostojni javni vrtec, ki izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce (1999). Začetki predšolske vzgoje na našem področju segajo v čas okupacije Italije in sicer v šolsko leto 1931/1932 (vir: Kronika vrtca). Kasneje je vrtec deloval pod različnimi imeni in pravnimi oblikami (VVO in VVZ). Ustanoviteljica Občina Ajdovščina je leta 1992 ustanovila vrtec z imenom Otroški vrtec Ajdovščina. Otroški vrtec Ajdovščina je od leta 1994, ko se je v naši dolini ustanovila še Občina Vipava, vrtec z dvema soustanoviteljicama, Občino Ajdovščina in Občino Vipava. Občini sta v letu 2014 sprejeli nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Otroški vrtec Ajdovščina.

Kako je rasel naš vrtec

oktober 1948

fotografija: otroci na ladjici, Ajdovščina 1955

V Ajdovščini se je ustanovil DID-Dom igre in dela

 

1961

fotografija: Dom igre in dela – DID vipava 1950 – 1952

Vipavski otroški vrtec se je priključil ajdovskemu

1983

Na Ribniku se je odprla nova, velika enota vrtca.

2008

V Vipavi je vrtec pridobil novo, moderno stavbo za šest oddelkov.

2014

Enota vrtca Ob Hublju je bila energetsko sanirana. Na Ribniku se je odprla nova, energetsko varčna enota vrtca, imenovana Ribnik II.

2016

Na Colu so bili prenovljeni prostori, kjer sta sedaj dva oddelka vrtca.

Dostopnost