05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Popotnica staršem

Dragi starši

Naš vrtec se predstavlja s simbolom, ki ga je izdelal otrok in pravzaprav ne vemo, ali upodablja otroka ali je morda ob imenu vrtca narisano sonce. V bistvu to sploh ni pomembno, saj je lik prijazen, nasmejan, pozdravlja nas in osnovne barve v simbolu nas vse skupaj vabijo, da vstopimo v vrtec, ki je mavričen, barvit in vesel. Želimo si, da bi vsi, ki se v našem vrtcu srečujemo in sodelujemo: otroci, starši in zaposleni; dnevno čutili in živeli ta prijazen, topel in barvit obraz malega lika, ki nam veselo maha in nas vabi v vrtec.


Vrtec je ustanova, ki družini nudi pomoč pri vzgoji in varstvu otrok, ima pa tudi izobraževalno nalogo. Zato nas veseli, da se starši odločajo za vključitev otroka v vrtec, kjer si lahko pridobi različne izkušnje in se uči socializacije ter samostojnosti.

Starši in zaposleni v vrtcu se trudimo, da bi se otroci razvili v samostojne, samozavestne, ustvarjalne in prijazne ljudi. Pri hoji po tej poti je zelo pomembno, kakšne spodbude jim nudimo, kakšen zgled imajo v nas. Starši in vzgojitelji moramo otrokov razvoj spremljati, ga usmerjati, voditi, z vsakim letom pa bolj spuščati, da se otrok nauči samostojnosti in prevzemanja odgovornosti.

Kadar otroku dopustimo, da dela kar želi, lahko hitro dobi občutek, da se odrasli zanj ne zanimajo, so do njega ravnodušni…, kar velikokrat pripelje do občutkov negotovosti in nezanesljivosti. Otrok pri svojem razvoju in odraščanju potrebuje jasne in dosledne meje, pravila ter konkretne odgovore na zastavljena vprašanja. Taka vzgoja pa v današnjem hitrem tempu življenja zahteva veliko napora in potrpežljivosti. Zato je prav, da imamo pri vzgoji otroka vedno pred očmi dolgoročne cilje in iščemo otrokove koristi v prihodnosti. Prav je, da otroku postavljamo pravila in omejitve, ki morajo biti jasne. Vedeti mora, kaj je prav in kaj ne. Pomembno je, da enaka pravila in omejitve veljajo tudi za odrasle. Takrat otrok dobi občutek varnosti in zaželenosti.

Današnji otroci so žal deležni prevelike pozornosti in hitre izpolnitve vsake želje, kar zanje gotovo ni dobro. Bolj pomembno je, da bi jim odrasli dajali možnost spoznati, da morajo sami kaj prispevati k svojemu dobremu počutju oziroma izpolnitvi lastnih želja. Zato je vrtec pozitivna otrokova izkušnja, kjer se uči navezovanja socialnih stikov z vrstniki, odraslimi in se prilagaja skupnim pravilom in dogovorom. V vrtčevskem okolju se nauči razumeti sebe in druge, kar prispeva k njegovi socializaciji. Svoje želje in hotenja mora uskladiti s skupino in vse to ga bogati in utrjuje na poti odraščanja. Predšolsko obdobje je zaznamovano z igro, ki je otrokova pravica in edina prava metoda za izkušenjsko učenje. Zato tudi delo in življenje v vrtcu temelji na igri in raznovrstnih izkušnjah, da se otroci skozi lastno aktivnost in različne vsebine opremijo za kasnejši vstop v šolo in v dobo odraščanja.

V vrtcu se zavedamo, da bomo uspešni pri tej nalogi le, če bomo z vami starši navezali dober stik, odprt dialog in želeli doseči isti cilj, to je pomagati otroku pri njegovem razvoju do zdrave, samostojne, odgovorne in prijazne osebe.

Ravnateljica:
Alenka Močnik

Popotnica staršem

Dragi starši

Naš vrtec se predstavlja s simbolom, ki ga je izdelal otrok in pravzaprav ne vemo, ali upodablja otroka ali je morda ob imenu vrtca narisano sonce. V bistvu to sploh ni pomembno, saj je lik prijazen, nasmejan, pozdravlja nas in osnovne barve v simbolu nas vse skupaj vabijo, da vstopimo v vrtec, ki je mavričen, barvit in vesel. Želimo si, da bi vsi, ki se v našem vrtcu srečujemo in sodelujemo: otroci, starši in zaposleni; dnevno čutili in živeli ta prijazen, topel in barvit obraz malega lika, ki nam veselo maha in nas vabi v vrtec.


Vrtec je ustanova, ki družini nudi pomoč pri vzgoji in varstvu otrok, ima pa tudi izobraževalno nalogo. Zato nas veseli, da se starši odločajo za vključitev otroka v vrtec, kjer si lahko pridobi različne izkušnje in se uči socializacije ter samostojnosti.

Starši in zaposleni v vrtcu se trudimo, da bi se otroci razvili v samostojne, samozavestne, ustvarjalne in prijazne ljudi. Pri hoji po tej poti je zelo pomembno, kakšne spodbude jim nudimo, kakšen zgled imajo v nas. Starši in vzgojitelji moramo otrokov razvoj spremljati, ga usmerjati, voditi, z vsakim letom pa bolj spuščati, da se otrok nauči samostojnosti in prevzemanja odgovornosti.

Kadar otroku dopustimo, da dela kar želi, lahko hitro dobi občutek, da se odrasli zanj ne zanimajo, so do njega ravnodušni…, kar velikokrat pripelje do občutkov negotovosti in nezanesljivosti. Otrok pri svojem razvoju in odraščanju potrebuje jasne in dosledne meje, pravila ter konkretne odgovore na zastavljena vprašanja. Taka vzgoja pa v današnjem hitrem tempu življenja zahteva veliko napora in potrpežljivosti. Zato je prav, da imamo pri vzgoji otroka vedno pred očmi dolgoročne cilje in iščemo otrokove koristi v prihodnosti. Prav je, da otroku postavljamo pravila in omejitve, ki morajo biti jasne. Vedeti mora, kaj je prav in kaj ne. Pomembno je, da enaka pravila in omejitve veljajo tudi za odrasle. Takrat otrok dobi občutek varnosti in zaželenosti.

Današnji otroci so žal deležni prevelike pozornosti in hitre izpolnitve vsake želje, kar zanje gotovo ni dobro. Bolj pomembno je, da bi jim odrasli dajali možnost spoznati, da morajo sami kaj prispevati k svojemu dobremu počutju oziroma izpolnitvi lastnih želja. Zato je vrtec pozitivna otrokova izkušnja, kjer se uči navezovanja socialnih stikov z vrstniki, odraslimi in se prilagaja skupnim pravilom in dogovorom. V vrtčevskem okolju se nauči razumeti sebe in druge, kar prispeva k njegovi socializaciji. Svoje želje in hotenja mora uskladiti s skupino in vse to ga bogati in utrjuje na poti odraščanja. Predšolsko obdobje je zaznamovano z igro, ki je otrokova pravica in edina prava metoda za izkušenjsko učenje. Zato tudi delo in življenje v vrtcu temelji na igri in raznovrstnih izkušnjah, da se otroci skozi lastno aktivnost in različne vsebine opremijo za kasnejši vstop v šolo in v dobo odraščanja.

V vrtcu se zavedamo, da bomo uspešni pri tej nalogi le, če bomo z vami starši navezali dober stik, odprt dialog in želeli doseči isti cilj, to je pomagati otroku pri njegovem razvoju do zdrave, samostojne, odgovorne in prijazne osebe.

Ravnateljica:
Alenka Močnik

Dostopnost