05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

naslov mobilne strani

NAČRT IZBOLJŠAV ZA OBDOBJE 3 LET V OTROŠKEM VRTCU AJDOVŠČINA

NAČRT IZBOLJŠAV ZA OBDOBJE 3 LET (2018/2019 – 2020/2021)
POSLANSTVO IN VIZIJA VRTCA

»PRIJAZEN IN USTVARJALEN VRTEC«

V vrtcu sledimo viziji, ki jo vnašamo v svoje delo. Vizija nas motivira in žene k uresničevanju zastavljenih ciljev. Prepričani smo, da se otrok le v prijaznem, ustvarjalnem okolju, podprtim s strokovnostjo in znanjem s področja predšolske vzgoje, lahko uspešno razvija. Pri načrtovanju vzgojnega dela in samem izvajanju je v ospredju otrok, njegove potrebe in interesi. Zato se zanj trudimo ustvarjati tako učno okolje in prostor, da lahko v polni meri doživi svoje predšolsko obdobje in pridobiva na samostojnosti, ki jo bo potreboval na poti odraščanja. Poseben poudarek pa pri svojem delu dajemo tudi moralno-etičnim načelom in se trudimo v svoje delo vnašati zdrave vrednote. Želimo in trudimo se oblikovati vrtec kot prostor, kjer je doma prijaznost, čeprav se v njem srečujemo in sodelujemo zelo različni ljudje. Krepimo ustvarjalnost in spodbujamo pri otrocih iskanje lastnih poti in rešitev za izzive, s katerimi se srečujejo že v predšolskem obdobju.
Vizijo vrtca, cilje in program črpamo iz nacionalnega programa Kurikula za vrtce, hkrati pa svoje delo skrbno načrtujemo glede na potrebe in razvojne stopnje otroka.
Vrtec je prostor, namenjen otrokom, njihovim potrebam in potencialom, zato je prav, da se v vrtcu trudimo zagotavljati spodbudno učno okolje. Le v takem okolju lahko otroci skozi igro in aktivnosti pridobivajo izkušnje in nova spoznanja. V vrtcu se zavedamo pomena pravih vrednot, ki določajo vrednost in bistvo vsakega posameznika in krepijo ter bogatijo zdravo družbo. Dobri medčloveški odnosi so pot do zdrave družbe. Dolžnost odraslih je, da otroka pripravimo na življenje v družbi.
KONTEKST VRTCA V vrtcu se zavedamo, da je vloga odraslih in zgled odraslih otrokom zelo pomemben. Trudimo se, da s svojim vedenjem in ravnanjem nanje vplivamo tako, da bodo v največji možni meri razvijali svoje potenciale. Otrok ne primerjamo med seboj. Pomembno nam je, da vsak otrok napreduje po njemu lastnih zmožnostih in sposobnostih. Kazalnike kakovosti določamo v kolektivu skupaj in napredke otrok sistematično spremljamo in evalviramo.
ANALIZA STANJA Pri svojem delu opažamo, da so otroci usmerjeni večinoma sami vase, v svoje potrebe in želje. Pri sobivanju z vrstniki v skupini se kažejo težave pri medsebojnemu sodelovanju, dogovarjanju, reševanju konfliktov, strpnosti, medsebojni pomoči, sprejemanju drugačnosti… Omenjene težave so zagotovo posledica modernega, hitrega tempa življenja in zgleda staršev ter širše družbe.
CILJI IZBOLJŠAV

PODROČJE UČENJA IN POUČEVANJA

 1. Znanja in spretnosti otrok:
 • Otrok v vsakdanji komunikaciji sodeluje z sovrstniki in z odraslimi (posluša jezik, zna primerno uporabljati neverbalno in verbalno komunikacijo, uči se kulturne in primerne komunikacije, različnih stilov v komunikaciji…).
 1. Odnosi, prepričanja, vrednote otrok:
 • Razvijanje medsebojnega spoštovanja (uporaba vljudnostnih izrazov, krepitev strpnosti, sprejemanje drugačnosti, pomoč drugim…).
PREDNOSTNI CILJI – NA NIVOJU OTROK NA NIVOJU STROKOVNIH DELAVCEV – strategija
2018/2019
 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi

 

 • ustvarjati spodbudno okolje
 • biti vzgled otrokom
 • biti vedno dosleden

 

 • Razvijanje medsebojnega spoštovanja
2019/2020
 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi

 

 • ustvarjati spodbudno okolje
 • biti vzgled otrokom
 • biti vedno dosleden

 

 • Razvijanje medsebojnega spoštovanja
2019/2020
 • Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi.

 

 • ustvarjati spodbudno okolje
 • biti vzgled otrokom
 • biti vedno dosleden

 

 • Razvijanje medsebojnega spoštovanja
 

 

Dostopnost