05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Obveznosti staršev

 

Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno za zdrav razvoj vsakega otroka in za srečno otroštvo in dobro počutje otrok in odraslih, ki se v vrtcu srečujemo. Ker je zelo pomembno, da je sodelovanje med vrtcem in družino korektno, moramo vsi izpolnjevati svoje obveznosti.

Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno za zdrav razvoj vsakega otroka in za srečno otroštvo in dobro počutje otrok in odraslih, ki se v vrtcu srečujemo. Ker je zelo pomembno, da je sodelovanje med vrtcem in družino korektno, moramo vsi izpolnjevati svoje obveznosti.
Vsi delavci vrtca zagotavljamo izpolnjevanje vseh pravic staršev in otrok, od staršev pa pričakujemo:

 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru dvomesečne zamude po zapadlosti plačila, vrtec vloži izvršilni predlog za dolgovani znesek na sodišče;
 • da upoštevajo poslovalni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo ceno dodatne ure, ki je določena in sprejeta z veljavnim sklepom obeh občin ustanoviteljic;
 • da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb (starši izpolnijo pooblastilo), ki ga oddajo v oddelek vzgojiteljici ali vzgojitelju;
 • da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi vrtca;
 • da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih;
 • da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;
 • da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje, oz. priložijo navodilo zdravnika;
 • da ob izpisu otroka iz vrtca, najkasneje 15 dni pred izpisom oddajo izjavo o izpisu vzgojiteljici ali upravi vrtca;
 • da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov;
 • da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah;
 • da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno;
 • da v vrtec z otrokom ne nosijo zdravju nevarnih in vzgojno neprimernih igrač in predmetov;
 • da mlajše otroke postopno uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti in v dogovoru z vzgojiteljico;
 • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
 • da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem ter vsaj enkrat v šolskem letu udeležijo individualne pogovorne ure.

Obveznosti staršev

Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno za zdrav razvoj vsakega otroka in za srečno otroštvo in dobro počutje otrok in odraslih, ki se v vrtcu srečujemo. Ker je zelo pomembno, da je sodelovanje med vrtcem in družino korektno, moramo vsi izpolnjevati svoje obveznosti.

Sodelovanje med vrtcem in starši je zelo pomembno za zdrav razvoj vsakega otroka in za srečno otroštvo in dobro počutje otrok in odraslih, ki se v vrtcu srečujemo. Ker je zelo pomembno, da je sodelovanje med vrtcem in družino korektno, moramo vsi izpolnjevati svoje obveznosti.
Vsi delavci vrtca zagotavljamo izpolnjevanje vseh pravic staršev in otrok, od staršev pa pričakujemo:

 • da redno plačujejo stroške programa, v katerega je otrok vključen. V primeru dvomesečne zamude po zapadlosti plačila, vrtec vloži izvršilni predlog za dolgovani znesek na sodišče;
 • da upoštevajo poslovalni čas vrtca, v primeru zamude pa plačajo ceno dodatne ure, ki je določena in sprejeta z veljavnim sklepom obeh občin ustanoviteljic;
 • da ima otrok ob prihodu in odhodu iz vrtca spremstvo staršev oz. pooblaščenih oseb (starši izpolnijo pooblastilo), ki ga oddajo v oddelek vzgojiteljici ali vzgojitelju;
 • da v primeru nalezljivih otroških bolezni to takoj sporočijo odgovorni osebi vrtca;
 • da v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih;
 • da najkasneje na dan vstopa otroka v vrtec vzgojiteljici izročijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka;
 • da ob sprejemu otroka opozorijo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje, oz. priložijo navodilo zdravnika;
 • da ob izpisu otroka iz vrtca, najkasneje 15 dni pred izpisom oddajo izjavo o izpisu vzgojiteljici ali upravi vrtca;
 • da uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov;
 • da upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah;
 • da so otroci obuti in oblečeni vremenu in napovedanim dejavnostim primerno;
 • da v vrtec z otrokom ne nosijo zdravju nevarnih in vzgojno neprimernih igrač in predmetov;
 • da mlajše otroke postopno uvajajo v vrtec ob svoji prisotnosti in v dogovoru z vzgojiteljico;
 • da sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu;
 • da se zanimajo za otrokov razvoj in se vključujejo v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem ter vsaj enkrat v šolskem letu udeležijo individualne pogovorne ure.
Dostopnost