05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Pravice otrok

 

Vrtec je ustanova, kjer morajo biti otrokove pravice prav posebej varovane in zaščitene. V našem vrtcu se jih trudimo upoštevati tako:

 • da ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodni, etnični ali družbeni izvor, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika;
 • da imajo vsi otroci enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca;
 • da spoštujemo osebno dostojanstvo ter osebno integriteto otroka;
 • da spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja iste stvari ali dogodka iz različnih perspektiv;
 • da upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti;
 • da izvajamo vzgojno delo, ki temelji na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na razvojnih značilnostih posameznega otroka;
 • da otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka, o tem obvestimo odgovorno osebo ali institucijo, postopke določa Zakon o preprečevanju nasilja v družini;
 • da zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj. Delo v vrtcu mora temeljiti na osnovi pozitivnih čustev, na bogatem učnem okolju in socialnih izkušnjah, da si sleherni otrok krepi lastno samopodobo in pridobiva na samozaupanju.

Pravice otrok

Vrtec je ustanova, kjer morajo biti otrokove pravice prav posebej varovane in zaščitene. V našem vrtcu se jih trudimo upoštevati tako:

 • da ne delamo razlik med otroki glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodni, etnični ali družbeni izvor, premoženje, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika;
 • da imajo vsi otroci enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru standardnega programa vrtca;
 • da spoštujemo osebno dostojanstvo ter osebno integriteto otroka;
 • da spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje in spodbujamo možnost dojemanja iste stvari ali dogodka iz različnih perspektiv;
 • da upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti;
 • da izvajamo vzgojno delo, ki temelji na znanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na razvojnih značilnostih posameznega otroka;
 • da otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih. Ob sumu zanemarjanja ali zlorabe otroka, o tem obvestimo odgovorno osebo ali institucijo, postopke določa Zakon o preprečevanju nasilja v družini;
 • da zagotavljamo varno, razumevajoče in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj. Delo v vrtcu mora temeljiti na osnovi pozitivnih čustev, na bogatem učnem okolju in socialnih izkušnjah, da si sleherni otrok krepi lastno samopodobo in pridobiva na samozaupanju.
Dostopnost