05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

V oddelku Vrhpolje posvečamo veliko časa in dejavnosti povezavi vrtca z lokalnim okoljem. Veliko smo zunaj, v naravi. Otroke ozaveščamo o pomenu varovanja okolja ter jih seznanjamo s prometno varnostjo. Zato smo sprejeli povabilo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije k sodelovanju pri izvajanju aktivnosti na temo trajnostne mobilnosti, ki so se izvajale v sklopu projekta Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah.

V sklopu projekta smo izvajali veliko dejavnosti  usmerjenih v spreminjanje potovalnih navad otrok ter posledično v zmanjševanje motornega prometa v okolici vrtca. Na ta način smo prispevali k zmanjšanju okoljskih obremenitev, k spodbujanju gibanja otrok ter s tem k krepitvi njihovega zdravja.

Spoznavali smo različna prevozna sredstva iz skupine potniškega prometa, preštevali smo avtomobile, kolesa in skiroje na parkirišču in se pogovarjali o tem, katerih je več. Ob prihodu šolskega avtobusa smo preštevali, koliko potnikov izstopi in vstopi vanj. S pomočjo čutil (vonj, sluh, vid) smo iskali razlike med naravo zraven avtoceste ter na oddaljenem travniku. Pogovarjali smo se o tem, kje nam je lepše, kje bolj uspevajo rastline in kje so živali bolj varne.  Tri tedne smo izvajali igro »Beli zajček« – otroci so si iz papirja izrezali zajčke in vsakič, ko so prišli v vrtec ali odšli domov kako drugače kot z avtomobilom dali na zajčka belo štampiljko, narisali rožo ali nalepili nalepko. Tako so simbolično polepšali svoje zajčke, ki so bili prej umazani zaradi onesnaženega okolja.

Odhajali smo na sprehode v Vipavo in opazovali prometno infrastrukturo. S pomočjo check liste smo iskali prometne znake in razlagali njihov pomen. Otroci so spoznali, da si tudi v svojem domačem okolju želijo bolj varne poti. V ta nemen smo izdelali zemljevid območja od Dupelj do Vipave. Označili smo problematične dele in narisali svoje predloge, kako bi izboljšali infrastrukturo, da bi bila ta bolj varna tudi za pešce in kolesarje.

 

Ob zaključku projekta smo v vrtec povabili predstavnike Občine Vipava. Obiskala nas je podžupanja, ga. Sonja Lukin ter predstavniki občinskega sveta – g. Mitja Lavrenčič, g. Alojz Durn ter g. Anton Lavrenčič. Otroci so jim predstavili kartografski prikaz, ki so ga oblikovali na panoju v skupini. Med projektom smo si z ogledom nevarnih točk skupaj zamislili načrt, kako bi lokalno cesto med Vipavo, Vrhpoljem in Dupljami naredili bolj prijazno in varno za pešce in kolesarje. Gostje so bili nad predstavitvijo in idejo zelo navdušeni. Obljubili so, da bodo celoten kartografski prikaz delili z ostalimi člani občinskega sveta, ter načrt predstavili županu na naslednjem srečanju.

Vrtec Vrhpolje, skupina Činele

Vzgojitelja Maja Koren in Urban Lukin

Dostopnost