05 368 13 40 info@mojedete.si

Z igro do plesnih korakov

Z željo, da bi v projektu SKUM aktivno sodelovali in s tem obogatili področje ustvarjalnega plesa, smo začeli sodelovati z umetnico in plesno ustvarjalko, go. Mojco Leben.
Prvo srečanje je potekalo v telovadnici vrtca Ribnik 2, kjer nas je čakalo presenečenje – srečanje z go. Leben. Otroci so se razveselili njenega prijaznega pozdrava, sproščenega pristopa in hudomušnosti, zato je hitro pridobila njihovo pozornost in pripravljenost za aktivno sodelovanje. Pokazala jim je male instrumente, ki jih je prinesla s seboj, in jih spraševala, kako se posamezni instrument imenuje (boben, majhna in velika raglja, ptiček, kraguljčki, ropotulja …). Z zanimanjem so opazovali in sledili predstavitvi. Pokazala jim je razliko v oglašanju glinenega ptička, ki je prazen in ko vanj vlijemo vodo. Ob igranju na ropotuljo iz naravnih materialov je ga. Leben otroke spodbujala, da se gibljejo ob njenem igranju. Stresala je ropotuljo hitro in otroke spodbujala, da stresejo najprej celo telo, nato pa migajo samo z glavo. Otrokom se je to zdelo izredno zabavno, zato je ropotuljo skoraj preglasil otroški smeh. Povedala jim je tudi, da se ob igranju na ropotuljo lahko gibljejo tudi zelo počasi in se premikajo iz ene noge na drugo, levo in desno, čisto počasi. Nato so otroci ob ritmičnem igranju na boben izgovarjali svoja imena, tako da so začutili ritem besed in igranje na boben. Otroke je ga. Leben spodbudila tudi h gibanju po prostoru, ki sledi tempu glasbe. Ob hitrem ritmu so otroci poskakovali, ob počasnem pa so se počasi in mehko premikali po prostoru.
Preden se je začel ples ob instrumentalni glasbi, je ga. Leben otroke spodbudila, da razmišljajo o tem, v kateri del telesa morajo spustiti glasbo, da bodo lahko plesali ob njej. Najprej jim je predlagala, da bi glasbo spustili v nos, v oči … Otroci so pri tem sodelovali in ji odgovarjali. Na koncu smo se vsi strinjali, da moramo glasbo spustiti v ušesa, da jo bomo lahko slišali in da bomo ob glasbeni spremljavi lahko plesali.
Preden so začeli plesati, je ga. Mojca otroke pripravila na to, da so imeli dovolj prostora za gibanje in ples, da se med seboj niso motili. Otroke je vodila, da počasi iztegnejo roke navzgor in nato navzdol proti tlom. Nato so iztegnili komolce in stopili majhen korak naprej in nazaj, nato pa so počasi stegnili roki in naredili velik korak naprej in nazaj. Na tak način so vsi otroci pridobili svoj prostor za gibanje in plesno izražanje.  Z namenom, da bi otroci začutili prostor in sovrstnike v prostoru, je ga. Leben otroke spodbujala, da se po prostoru prosto sprehajajo, se med tem opazujejo in s prijateljem, vrstnikom vzpostavijo očesni kontakt.
Nadaljevali smo s plesnim izražanjem ob instrumentalni glasbi. Ga. Leben je otroke vprašala, kateri deli telesa se lahko gibljejo, plešejo. S pomočjo zgodbe o leseni lutki, Ostržku, jih je pripravila do tega, da so se njihovi deli telesa najprej gibali trdo, močno, nato, ko jih je vila začarala, pa so se tudi gibi spremenili v bolj mehke, nežne. Tako so se postopoma zbudili vsi deli telesa. Otroci so se nato razporedili po celotnem prostoru in sledili zgodbi, ki jim jo je pripovedovala – oponašali so letenje ptic, ki letijo daleč v druge kraje; štorkljo, ki na široko odpira kljun in ji kruli po želodčku; črvičke, ki počasi lezejo navzgor iz zemlje in se nato hitro spustijo dol, ko  jih preleti štorklja. Pri tem so se otroci zelo zabavali. Čutiti je bilo pozitivno vzdušje.
Zaključek dejavnosti je potekal z igro počitka. Otroci so ležali na tleh, razporejeni po prostoru. Ga. Leben je hodila po prostoru in vsakega posula s čarobnim prahom. Čarobni prah je otroku dovolil, da se pridruži pri gibanju po prostoru. Tako smo sestavili dolgo kačo, ki se ja zvijala po prostoru. Kača se je nato združila v krog, ki se je manjšal in znova povečal.
Ga. Leben je svoje dejavnosti vpletla v zgodbo tako, da se je med seboj vse povezovalo in prepletalo. Tako so bili otroci ves čas motivirani – bili so v domišljijskem svetu. Otroci so pri tem zelo uživali in komaj čakajo, da dejavnost še kdaj ponovimo.

Članek: Nina Koren, Meta Nagode, Alenka Praček, Janja Posega