05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Vrtec in zakonodaja

Svetovalna služba

 

Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca. Njen temeljni cilj je optimalni razvoj otroka. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzvali ter da bi zagotavljala dovolj varno in spodbudno okolje za napredek vsakega otroka. V ta namen se dogovarja, pomaga, povezuje in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu: s starši, otroki, strokovnimi delavci, vodstvom in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu. Pri svojem delu upošteva načelo dobrobiti otroka, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. S povezovanjem in skupnim sodelovanjem zaposlenih v vrtcu je vedno usmerjena v dobrobit otroka.

S svetovalnima delavkama se lahko posvetujete:

 • o vključitvi otroka v vrtec oziroma če potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec;
 • ob prehodu, pripravi in vstopu otroka v šolo, ter o možnosti odložitve všolanja;
 • o vzgoji in otrokovem razvoju;
 • ob soočanju s kritičnimi dogodki v družini (kot npr. rojstvo, razveza, selitev, odvisnost, smrt, druge socialne, zdravstvene in ekonomske stiske v družini …);
 • če opažate, da ima vaš otrok težave oziroma se pri njem kažejo znaki stiske (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, blatenju oz. prekomernem zadrževanje blata, nemirnost, strah, agresivno vedenje, jokavost …);
 • če potrebujete svetovanje oziroma pomoč za uvedbo postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

KONTAKTI

V svetovalni službi vrtca sva zaposleni dve svetovalni delavki: socialna pedagoginja, Jana Blažko in socialna delavka, Tamara Paravan. Za srečanje in pogovor se lahko dogovorite osebno, po telefonu, preko e-pošte ali preko vzgojiteljice vašega otroka.

 

 

Svetovalna delavka Jana Blažko Tamara Paravan  
Tel: 041 422 615 041 887 050  
e-pošta: svetovalna.vipava@mojedete.si svetovalna.ajdovscina@mojedete.si  
Sedež delovnega mesta: Vrtec Vipava Vrtec Ribnik II  
Prisotnost po enotah: Vrtec Vipava, oddelek na OŠ Draga Bajca Vipava, vrtec Vrhpolje, vrtec Budanje, vrtec Podnanos, vrtec Col, vrtec Lokavec, vrtec Vipavski Križ, vrtec na srednji šoli Veno Pilon Vrtec Ribnik I, vrtec Ribnik II, vrtec Ob Hublju, vrtec Črniče, vrtec Selo  

Svetovalna služba

Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca. Njen temeljni cilj je optimalni razvoj otroka. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzvali ter da bi zagotavljala dovolj varno in spodbudno okolje za napredek vsakega otroka. V ta namen se dogovarja, pomaga, povezuje in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu: s starši, otroki, strokovnimi delavci, vodstvom in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami. Na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu. Pri svojem delu upošteva načelo dobrobiti otroka, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja. S povezovanjem in skupnim sodelovanjem zaposlenih v vrtcu je vedno usmerjena v dobrobit otroka.

S svetovalnima delavkama se lahko posvetujete:

 • o vključitvi otroka v vrtec oziroma če potrebujete pomoč pri uvajanju vašega otroka v vrtec;
 • ob prehodu, pripravi in vstopu otroka v šolo, ter o možnosti odložitve všolanja;
 • o vzgoji in otrokovem razvoju;
 • ob soočanju s kritičnimi dogodki v družini (kot npr. rojstvo, razveza, selitev, odvisnost, smrt, druge socialne, zdravstvene in ekonomske stiske v družini …);
 • če opažate, da ima vaš otrok težave oziroma se pri njem kažejo znaki stiske (težave pri hranjenju, spanju, močenju postelje, blatenju oz. prekomernem zadrževanje blata, nemirnost, strah, agresivno vedenje, jokavost …);
 • če potrebujete svetovanje oziroma pomoč za uvedbo postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.

KONTAKTI

V svetovalni službi vrtca sva zaposleni dve svetovalni delavki: socialna pedagoginja, Jana Blažko in socialna delavka, Tamara Paravan. Za srečanje in pogovor se lahko dogovorite osebno, po telefonu, preko e-pošte ali preko vzgojiteljice vašega otroka.

 

Svetovalna delavka Jana Blažko Tamara Paravan  
Tel: 041 422 615 041 887 050  
e-pošta: svetovalna.vipava@mojedete.si svetovalna.ajdovscina@mojedete.si  
Sedež delovnega mesta: Vrtec Vipava Vrtec Ribnik II  
Prisotnost po enotah: Vrtec Vipava, oddelek na OŠ Draga Bajca Vipava, vrtec Vrhpolje, vrtec Budanje, vrtec Podnanos, vrtec Col, vrtec Lokavec, vrtec Vipavski Križ, vrtec na srednji šoli Veno Pilon Vrtec Ribnik I, vrtec Ribnik II, vrtec Ob Hublju, vrtec Črniče, vrtec Selo  
Dostopnost