05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

V vrtec gremo …

 Prav kmalu boste z vašim otrokom prestopili vrata enega izmed naših oddelkov Otroškega vrtca Ajdovščina. Zaposleni v vrtcu si iskreno želimo, da bi ta edinstven in neponovljiv dogodek ostal vašemu otroku in vam v prijetnem spominu, polnim pozitivnih vtisov. Zato smo za vas pripravili nekaj nasvetov, priporočil, ki vam bodo morda v prihodnjih dneh koristili.

Če si mogoče še niste, vas prijazno povabimo, da si na naši spletni strani ogledate tudi INFORMATIVNI RODITELJSKI SESTANEK, kjer v zadnjem delu videa spregovorimo o uvajanju.

 Odhod v vrtec je prelomen in čustven dogodek za otroka, pa tudi za ostale člane družine. Povsem pričakovano je, da se kot pri vsaki večji spremembi, v nas prepletajo različna čustvena razpoloženja, kot so pričakovanje, radovednost, ponos, veselje, vznemirjenje, pa mogoče tudi skrb, strah, dvomi …

Priprava otroka na vrtec je različna, saj je odvisna od starosti otroka, njegove zrelosti, stopnje razvoja, značajskih lastnosti, samostojnosti, dosedanjih izkušenj in ravnanja ter vedenja staršev.  Nekateri otroci se hitro prilagodijo novim okoliščinam in ob tem ne kažejo večjih težav, drugi imajo običajne prilagoditvene težave in ob ločitvi od staršev jokajo, se staršev držijo, odklanjajo hrano, so nemirni, utrujeni, občutljivi …  Včasih se težave pojavijo tudi z zakasnitvijo, zlasti pri otrocih, ki jih na začetku novo okolje zelo zanima. Vendar vse te težave se običajno prehodne in izzvenijo, ko otrok sprejme novo okolje in se začne varno navezovati na vzgojiteljico.

V zadnjih avgustovskih dneh lahko začnete z uvajanjem že tako, da se sprehodite do bližnjega vrtca, si ogledate stavbo, igrišče, skupaj preberete knjigo o vrtcu, otrok naj sodeluje pri izbiri copatk ali nahrbtnika za vrtec, če je mogoče že prilagodite urnik hranjenja in popoldanskega počitka urniku vrtca (8:00 malica, 11:15 kosilo, počitek po kosilu, po počitku popoldanska malica).

Priporočamo, da se že pred septembrom dogovorite, kdo bo uvajal otroka v vrtec. Zelo je pomembno, da si vzamete čas za uvajanje. Če vas ne bo nič težilo in se vam nikamor ne bo mudilo, se boste lažje posvetili vašemu otroku in njegovemu tempu uvajanja. Predvsem pa boste mirnejši, kar bo zelo ugodno vplivalo tudi na vašega otroka.

Prav tako toplo svetujemo, da se osebno spoznate z otrokovima vzgojiteljicama, saj boste tako lažje razvijali zaupanje, ki je osnovnega pomena za otrokov občutek varnosti. Z njima se lahko pogovorite o vsem, kar se vam zdi pomembno za uvajanje. Vzgojnemu osebju zaupajte navade vašega otroka, kaj rad počne in sporočite morebitne posebnosti (glede uporabe dude, ninice, stekleničke).

Vaša prisotnost v času uvajanja v skupini je pomembna. Že sama prisotnost bližnje osebe otroka v novem okolju pomirja, ste pa takrat otroku tudi zgled za vzpostavljanje stikov z ostalimi otroki, starši, vzgojiteljicami. Z vzgojiteljskim parom se dogovorite kakšno vlogo boste imeli, ko ste z otrokom v skupini, kako in kdaj se boste poslovili od otroka, kako boste podaljševali njegovo samostojno bivanje v skupini …

V vrtcu smo …

 Vsak otrok ima drugačen časovni okvir prilagajanja v vrtec. Otrok bo lažje prenesel odsotnost svojih staršev, če bodo najprej te odsotnosti kratkotrajne. Mlajši otroci ne razumejo, če jim je rečeno, da bo starš prišel nazaj. Otrok potrebuje izkušnjo, da se starš vrne. Postopno uvajanje je ključ do uspešne vključitve v vrtčevsko skupnost, kasneje v šolo in družbo/življenje nasploh. S postopnostjo se pri otroku vzpostavlja zaupanje, se gradi varna navezanost na drugo odraslo osebo, ki ni starš, ter pridobiva občutek varnosti in sprejetosti. Otroka prvi dan nikakor ne pustite ves dan v vrtcu.

V uvajalnem obdobju ne vnašajte dodatnih novih sprememb v otrokovo življenje, saj bi ga s tem dodatno obremenili. V tem obdobju, ko otroci menjajo njim znano okolje z neznanim, potrebujejo več nežnosti in pozornosti. Če je mogoče naj otrok obiskuje vrtec čim bolj redno. Stalen ritem prihodov in odhodov daje otroku občutek varnosti.

Dnevna rutina, red, rituali v vrtcu in doma so za otroka zelo pomembni. Večerna priprava na spanje ob primerni uri ter jutranji čas za prebujanje ter umirjen odhod od doma v vrtec pa ključna za uspešen dan.

Čas, ki ga zjutraj prebijete v garderobi, naj bo čim krajši. Z otrokom spodbudno govorite, se že v garderobi poslovite in nato predajte vzgojiteljici z mislijo in zaupanjem, da bo za vašega otroka dobro poskrbljeno. Predaja naj bo nežna, a odločna, z vašim odhodom ne zavlačujte.

Takrat se lahko pojavi jok, ki pa bo po slovesu praviloma hitro prenehal. Otroku predajte pomembno sporočilo, da greste in da se boste ponj vrnili. Obljubljajte le takrat, ko obljubo

zmorete izpolniti (npr. »Pridem po kosilu …«). Otroka z vrtcem ne strašimo (npr. »Boš že videl, kaj bo če boš ….«). Vzgojnega osebja ne predstavljamo kot kaznovalce (npr. »Vzgojiteljica bo jezna, če …«). Otrok ne sprašujemo »Ali nočeš v vrtec? Ti je težko v vrtcu?«. Vaša vprašanja naj bodo odprtega tipa in ne usmerjana na odgovore da ali ne (npr. »Kakšen dan si imel danes?«). Tako boste veliko več izvedeli, kaj vse je vaš otrok v vrtcu doživel, videl, spoznal, se novega naučil.

Pomemben vidik otrokovega zgodnjega razvoja je tudi njegov govor oz. jezik. Otroci imajo prirojeno sposobnost čustvenega dialoga z drugo osebo in stalno izražajo željo po vključitvi v komunikacijo. V času zgodnjega otroštva je govorni razvoj izjemno intenziven proces. Otroci se v večini govora učijo hitro in z razmeroma majhnim naporom. V nekaj letih se vsi naučijo govoriti. Otroci hitro razvijajo tudi razumevanje sporočil iz okolja. Že majhen otrok hitro razume besedo »ne« in pravila, ki se jih je potrebno držati. Vsega tega se seveda otroci učijo od okolja in ljudi, s katerimi preživijo veliko časa. Kadar otroke izpostavimo jezikovno bogatemu okolju, bo njihov govorni razvoj v večini primerov uspešen. Vrtec tudi v tem pogledu predstavlja dobro opremljeno okolje.

Otroci v tem času potrebujejo spodbude iz okolja in odzive odraslih na njihove poskuse komuniciranja. Pomembno je, da otroka poslušamo, sledimo njegovim zanimanjem, se včasih v njegovo igro in vse aktivnosti, ki jih počnemo skupaj z njim, opremimo z besednimi komentarji. Malčki svojih idej, misli in želja ne sporočajo le besedno, temveč tudi na različne nebesedne načine (s kretnjami, gestami, intonacijo). Da bi lahko pravilno razumeli otrokovo celotno sporočilo, pozorno opazujte njegova dejanja, prav tako pa poslušajte njegovo oglašanje in govor, če se že sporazumeva besedno. Pomembno je tudi, da pri svojem odzivu oz. odgovoru upoštevate otrokovo trenutno stopnjo razvoja in mu nudite model, ki se nahaja stopnjo višje (npr. če otrok komunicira pretežno z gestami in kretnjami (nebesedno), se na njegove poskuse komunikacije odzovite z eno- ali dvobesednimi izjavami). Tisto, kar otroci v zgodnjem otroštvu zares potrebujejo in kar smo jim odrasli okrog njih dolžni zagotoviti, je GIBANJE, IGRA in ČAS.

Če je otrok bolan, potrebuje počitek in mir domačega okolja. Bolan otrok ne sodi v vrtec, saj je nerazpoložen za doživljanje svoje okolice, za delo, igro, sprehode, poleg tega pa lahko zbolijo tudi ostali otroci.

Že Tone Pavček je zapisal: »Vsak človek je zase svet.!« Tudi vaš otrok je edinstven, unikaten in poseben. Zato recepta za vse v življenju, kar nam pride naproti, ni. Smo pa tu za vas. Imamo strokovno znanje, izkušnje in s pogovorom zmoremo skupaj soustvariti rešitev za morebitne nastale izzive. Kadar ste starši v stiski (bolezen ali smrt v družini, rojstvo, selitev, kulturni šok ob prihodu v novo okolje, ločitev, brezposelnost, osebne težave …), ta stiska vpliva tudi na vašega otroka/otroke in jim otežuje proces prilagajanja. Vzgojno osebje in svetovalna služba vrtca vam tudi v takih trenutkih ponujamo toplo dlan, pogovor in možnost soustvarjanja rešitev tako osebno za vas, kot za vašega otroka.

 Pomembna dopolnitev priporočil

 V času posebnih razmer bomo po priporočilih NIJZ-ja v našem vrtcu pri postopnem uvajanju sledili naslednjim usmeritvam in prijazno vas prosimo, da se jih vsi dosledno držite:

  • Kolikor bo mogoče, bo uvajanje v skupinah potekalo deljeno.
  • Za starša, ki bo uvajal otroka v vrtec, velja pogoj PCT.
  • Uvaja lahko le en starš. Vodi se dnevni seznam prisotnih staršev v skupini.
  • Starš mora nositi masko, si temeljito umiti roke in se pred vstopom v igralnico preobuti v čiste sobne copate.
  • Starši se ne zadržujejo v prostorih vrtca.
  • Starš upošteva varnostno razdaljo (kolikor je mogoče) z ostalimi otroki in drugimi starši ter vzgojim osebjem.
  • Otrok lahko prinese v vrtec dudko (v plastični škatlici), stekleničko in ninico, če jo je otrok vajen. Starši so pozorni, da si jih otroci med sabo ne delijo.
  • Uvajanje naj ne traja predolgo. Starš naj bo v igralnici prisoten le toliko časa, kot vzgojiteljica v sodelovanju s starši presodi, da je to v otrokovo korist pri navajanju na novo okolje.

 Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Srečno in dobrodošli med nami!

Dostopnost