05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Evakuacija v vrtcu

Iz požarnega reda izhaja, da se praktična izvedba evakuacije izvede 1x letno. Tudi v enoti Selo so obeležili ta dan. Z otroki so si pričarali doživeto dopoldne.

Pri najmlajših, v skupini Zajčki, so si za motivacijo ogledovali fotografije nesreč. Otroci so opisovali kaj vidijo ter povedali kdo nam v primeru nesreč pomaga. Takrat se je zgodilo presenečenje…”Wiwuwiwu, obiskali so nas “gasilci s pravo sireno”. Z otroki so se pogovarjali kaj je potrebno narediti v primeru nesreče (npr., požara). Takrat je v skupini “zagorelo”. Hitro so poklicali gasilce in povedali kje in kaj gori. Po končanem gašenju so se zahvalili gasilcem.

V skupini Ježki so že v jutranjem krogu začeli z risanjem tlorisa skupine. Pri tem so vanj vrisali vse pohištvo. Pogovor se je nadaljeval v smeri njihovega predznanja o nesrečah, reševalcih, gasilcih in kako ravnati ob pojavu požara. Tlorisu so postopoma dodali gasilsko in reševalno vozilo, posamezne pomembne znake in slike. Sledil je ogled evakuacijskih poti, ki so zarisane na posebnem listu, ki je na steni skupine.

   

Odšli so po vrtcu in si ogledali kje vse se nahajajo znaki, ki nam kažejo evakuacijsko pot, gasilni aparati, znak in lokacijo zbirnega mesta.

Ob prihodu v skupino so nadaljevali pogovor o pomembnih stvareh, ki jih naredijo otroci in oba vzgojitelja v skupini. Prepoznavanje zvoka gasilske sirene jim ni delala težav. Nato so se otroci odšli igrat, med tem pa se je oglasila sirena, hitro so se postavili v kolono, vzgojitelj je pregledal skupino, jih preštel in začeli so se pomikati po evakuacijski poti ven iz stavbe ter se zbrali na zbirnem mestu in se ponovno prešteli.

Otroci in vzgojitelja so na vrata omare pritrdili tloris skupine in vse slike, ki so za evakuacijo v primeru požara pomembne. Z zanimanjem so se ob njih pogovarjali in pomenkovali o doživetem.

strokovno osebje

Dostopnost