05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran
Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca potekal                                       od torka, 9. 2. 2021 do petka, 19. 2. 2021
Zaradi slabe zdravstvene situacije oddajanje vlog letos osebno z vstopanjem v stavbe vrtca ne bo mogoče. Ustrezno izpolnjeno vlogo za vpis z vsemi podatki, kontakti lahko:
1. pošljete po pošti na uradni naslov vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, s pripisom – vpis v enoto vrtca (npr. Budanje, Col, Vipava, Podnanos…).

Vloga poslana po pošti se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov vrtca do 19. 2. 2021 oziroma bo oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

2. prinesete in oddate v poštni nabiralnik pri vhodu v tri matične enote vrtca, vsak delavnik med 7.00 in 15.00, v petek 19. 2. 2021 do 12.00:
V vrtcu na Ribniku bomo zbirali vloge za vrtce Ribnik, Lokavec, Budanje in Col.
V vrtcu Ob Hublju bomo zbirali vloge za vrtce: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ.
V vrtcu Vipava bomo zbirali vloge za vrtce Vipava, Vrhpolje in Podnanos.Vloga oddana v poštni nabiralnik vrtca se bo štela za pravočasno, če bo oddana v nabiralnik vrtca do 19. 2. 2021 do 12:00 ure (zadnji prevzem).
3. pošljete po elektronski pošti na naslednje naslove: vodja.ribnik@mojedete.sivodja.hubelj@mojedete.si ali vodja.vipava@mojedete.si.

Vloga oddana po elektronski pošti na enega od navedenih naslovov se bo štela za pravočasno, če bo oddana do 19. 2. 2021 do 23:59 ure.

V nabiralnikih odložene vloge bomo dnevno prevzemali, tako kot tudi tiste, ki bodo prispele po pošti in bomo staršem po prejemu vloge ali na elektronski ali na domač naslov posredovali potrdilo o prejemu vloge.

Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:

  • spremembo enote vrtca (obrazec),
  • zamenjavo programa; celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori, klasični oddelek (obrazec) ali
  • odložitev všolanja v prvi razred (obrazec),
obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec (dosegljiv na spletni strani oz. na povezavah), ki ga v enakem časovnem obdobju posredujete na zgoraj navedene načine.

Starši, ki ste oddajali vloge med letom, pa zaradi zasedenosti vrtca vašega otroka nismo mogli sprejeti, morate ponovno oddati novo vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš vrtec.

Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete ponovno.

 

Uprava vrtca
Dostopnost