05 368 13 40 info@mojedete.si
izberite stran

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo vrtec 26.4.2023 ter 28.4.2023 obratoval na naslednji način:

SREDA, 26.4.2023

ENOTA RIBNIK za vse otroke iz enot Ribnik, Lokavec, Col in Budanje:

URNIK ENOTE: 6.00-16.30

KONTAKT ZBIRNE SKUPINE ŽELVICE: 041-392-469

Otroci bodo od 6.00-7.00 ter od 15.30-16.30 ure združeni v skupini Želvice!

JASLI

 • skupina ŽELVICE (otroci iz skupin Želvice+Rakci)
 • skupina RAKCI (otroci iz skupin Rdeči m.+Modri m.)
 • skupina Delfini (otroci iz Budanj)
 • skupina Ribice (vsi otroci iz skupin montessori)
 • 3. TRAKT (2. st. obdobje)
 • skupina ZELENE PIKE (otroci iz skupin Delfini, Col, Zelene pike, Ribice Lokavec)
 • skupina RDEČE PIKE (otroci iz skupin Rdeče pike, Modre pike, Rumene pike)
 • skupina MODRE PIKE (otroci iz skupin Rumeni m.+Oranžni m.)

Prosimo, da poskrbite za prenos nahrbtnikov z rezervnimi oblačili, copat  in vse naj bo podpisano.

ENOTA OB HUBLJU IN ODDELEK SELO

OB HUBLJU

Otroci iz skupin SOVICE in ŽABICE bivajo v skupini SOVICE.

Otroci iz skupin POLŽKI in ŽELVICE bivajo v skupini POLŽKI.

Otroci iz skupin RDEČI, BELI in VIJOLIČNI bivajo v skupini RDEČI.

Otroci iz skupin RUMENI, MODRI, ZELENI in ORANŽNI bivajo v skupini BELI (2. trakt).

Otroci iz oddelkov na Srednji šoli Veno Pilon bivajo v skupini ŽABICE (jaslični trakt, vhod s strani blokov).

Zbirna skupina za vse otroke je zjutraj med 6.00 in 7.00 v skupini SOVICE (jaslični trakt).

 

 SELO za otroke iz Črnič in Sela – obratuje samo v sredo, 26.4.2023

URNIK ENOTE: 6.30 DO 16.30

 

ENOTA VIPAVA

Zbirna skupina je v igralnici POLŽKI (pritličje desno od telovadnice).

Urnik zbirne skupine je 6.00 – 7.00 ter 15.30 – 16.30

Urnik enote: 6.00 – 16.30

IGRALNICA Prisotni otroci
POLŽKI 05 367 14 60 Polžki, Račke
KAPLJICE 05 367 14 62 Sončki, Kapljice
LUNE 05 367 14 63 Lune, Zvezdice, Vrhpolje
MAVRICE 05 367 14 63 Mavrice, Podnanos

 

PETEK, 28.3.2023

V petek, dne 28. 4. bivajo vsi otroci iz ajdovske občine na enoti Ribnik

(vsi otroci bodo v 1. traktu)

Otroci bodo od 6.00-7.00 ter od 15.30-16.30 ure združeni v skupini Ribice!

KONTAKT ZBIRNE SKUPINE RIBICE: 041-392-469

 • skupina DELFINI (otroci iz skupin Delfini, Modri m., Rakci, Rdeči m., Slončki in Želvice)
 • skupina RIBICE (otroci iz skupin Budanje, Zelene pike, Rdeče pike, Modre pike, Rumene pike, Oranžni metulji, Lokavec, Ribice in Rumeni metulji)
 • skupina RAKCI (otroci iz oddelkov Hubelj, Sš, Selo, Črniče)

Prosimo, da poskrbite za prenos nahrbtnikov z rezervnimi oblačili, copat  in vse naj bo podpisano.

ENOTA VIPAVA

Zbirna skupina je v igralnici POLŽKI (pritličje desno od telovadnice).

Urnik zbirne skupine je 6.00 – 7.00 ter 15.30 – 16.30

Urnik enote: 6.00 – 16.30

IGRALNICA Prisotni otroci
POLŽKI 05 367 14 60 Polžki, Račke, Sončki
MAVRICE 05 367 14 63 Vsi ostali

 

Dostopnost